Powrót do Certyfikowani terapeuci

Michał Chojnacki

Michał ChojnackiMichał Chojnacki – muzykoterapeuta, nauczyciel wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej i sztuki w kl 4-6, twórca Ośrodka Arteterapii Fale w Gdańsku. Ukończył Podyplomowe Studia Muzykoterapii z Elementami Arteterapii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (praca dyplomowa obroniona w lutym 2010 roku pt. “Wpływ muzykoterapii na rozwój emocjonalny, mowy i motoryczny chłopca z zaburzeniem Integracji Sensorycznej”). Studiował również na kierunku Jazz i Muzyka Estradowa, specjalność: instrumentalistyka (perkusja). Członek Polskiego Stowarzyszenia Terapii przez Sztukę oraz administrator portalu internetowego “Terapia przez Sztukę”.Od kilku lat pracuje nad autorskim programem wspomagającym rozwój dzieci zdrowych, jak i tych z zaburzeniami i deficytami rozwojowymi  poprzez grę na zestawie perkusyjnym. Prowadzi prywatną praktykę terapeutyczną w ramach Ośrodka Arteterapii Fale.

 

Specjalizacja: Drum Therapy (Bębnoterapia, Terapia Rytmem)

Miejsce wykonywania pracy:

Z dniem 31 maja 2014 roku Ośrodek Arteterapii Fale w Gdańsku tymczasowo zawiesił swoją działalność.

 

Kontakt:
Michał Chojnacki
Telefon: 502-996-942

Permalink do tego artykułu: http://arteterapia.pl/certyfikowani-terapeuci/michal-chojnacki/