Obrazy nieświadomości – jungowskie metody pracy z psychiką. Konferencja PTPJ – 6.10.2019

Konferencja PTPJ 2019  – Warsztaty

Obrazy nieświadomości – jungowskie metody pracy z psychiką.

Polskie Towarzystwo Psychoanalizy Jungowskiej organizuje kolejną już konferencję przybliżającą analityczne metody pracy z psychiką, konferencja odbędzie się 6 października w Krakowie. Zapraszamy do udziału w spotkaniu osoby zajmujące się psychoterapią, terapią przez sztukę lub innego rodzaju pracą z osobami cierpiącymi z powodu zaburzeń zdrowia psychicznego. Podczas sesji warsztatowych uczestnicy będą mogli zapoznać się z wieloma modalnościami twórczej pracy z nieświadomością.

 

Konferencja rozpocznie się sesją Social Dreaming Matrix czyli macierzą społecznego śnienia, po czym do pracy warsztatowej zostanie zaangażowany obraz, ruch, baśń, sen. Będzie to okazja do doświadczeniowego spotkania z ruchem autentycznym, terapią w piaskownicy, analitycznymi metodami pracy z obrazem, snem, motywami narracyjnymi i archetypowymi.

 

Praca z nieświadomością, angażująca techniki twórcze, dzięki obiektom i procesom, które zostały w tej pracy wytworzone lub zostały w nią zaangażowane, niezależnie od tego, czy jest to rysunek, obraz w piaskownicy, sen czy ruch ciała, pozwala na powstanie doświadczenia, które angażuje procesy emocjonalne i mentalne na wielu poziomach, sprzyjając wglądom i integracji.

 

Podczas warsztatów doświadczeniowe spotkanie będzie wsparte prezentacją teoretycznych założeń, opisem procesów i pojęć na których opiera się praca analityczna.

 

W programie konferencji:

Wprowadzenie teoretyczne do warsztatów.

Macierz marzeń sennych

Nieświadomość w skrzynce z piaskiem – jungowska Terapia w Piaskownicy

Ruch jako wehikuł w drodze do i od nieświadomego – ucieleśniona praktyka jungowskiej aktywnej wyobraźni

Symbolic constellations. Warsztat pracy z nieświadomością indywidualną i zbiorową.

Kobiecość: archetyp indywiduacji i obraz duszy

Baśniowa drama – w poszukiwaniu wewnętrznych obrazów

Wyobrażenia, obiekty i przemiany w analitycznej pracy z obrazem – warsztat arteterapeutyczny

Wizyta w amplifikatorni – warsztaty analizy marzeń sennych

 

Opisy warsztatów:

Konferencja PTPJ 2019. Opis warsztatów

 

Szczegółowe dotyczące konferencji znajdują się na stronie internetowej:

http://analizajungowska.pl/konferencja2019/

Formularz rejestracyjny:

http://analizajungowska.pl/rejestracja-konf-2019/

Zapraszamy!

Członków Polskiego Stowarzyszenia Terapii przez Sztukę obowiązują niższe opłaty za konferencję, podobnie jak członków Polskiego Towarzystwa Psychoanalizy  Jungowskiej i Polskiego Towarzystwa Psychologii Analitycznej – I grupa opłat, przy zgłoszeniach do 15 lipca – 300 zł.

 

Adres mailowy do kontaktu:

konfptpj2018@gmail.com

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *