Lut 19 2010

Psychoterapeutyczna klasyfikacja praktyk muzykoterapeutycznych – kontinuum procedur

Psychoterapeutyczna klasyfikacja praktyk muzykoterapeutycznych – kontinuum procedur
Barbara L. Wheeler MT-BC, University of Louisville
Tłumaczenie: Marek Jeziorski, Krzysztof Stachyra
STRESZCZENIE: Artykuł ten dzieli praktyki muzykoterapeutyczne na trzy kategorie: muzykoterapia jako terapia aktywna, muzykoterapia wglądowa o celach reedukacyjnych oraz muzykoterapia wglądowa o celach rekonstrukcyjnych. Muzykoterapia jako terapia aktywna zawiera w sobie dużo z tradycyjnie praktykowanej muzykoterapii, z celami […]

Permalink do tego artykułu: http://arteterapia.pl/psychoterapeutyczna-klasyfikacja-praktyk-muzykoterapeutycznych-kontinuum-procedur/

Lut 19 2010

Wokół podstawowych haseł teatroterapii – Część I. Próba ustaleń terminologicznych.

Wokół  podstawowych haseł  teatroterapii – Część I.  Próba  ustaleń terminologicznych
Anita Stefańska UAM Zakład Arteterapii  WPA w Kaliszu
Charakter więzi w zespole działań teatralnych. Charakter więzi  określa, jaki jest rodzaj emocjonalnych relacji wewnątrz grupowych i jest wyrazem wzajemnej atrakcyjności interpersonalnej, spełnienia wzajemnych oczekiwań, stopnia zaufania i chęci niesienia pomocy. Istotne są więzi […]

Permalink do tego artykułu: http://arteterapia.pl/wokol-podstawowych-hasel-teatroterapii-czesc-i-proba-ustalen-terminologicznych/

Lut 19 2010

Teatr Tańca Anny Halprin-na pograniczu sztuki, rytuału i terapii i jego polska adaptacja.

Teatr Tańca Anny Halprin-na pograniczu sztuki, rytuału i terapii i jego polska adaptacja
Mateusz Wiszniewski
 
 
Streszczenie:
Artykuł przedstawia historyczne korzenie terapeutycznego teatru tańca. Opisuje zanik i odrodzenie się w kulturze europejskiej tańca rozumianego jako forma terapii. Prezentuje działalność Anny Halprin jako najwybitniejszego współczesnego przedstawiciela terapeutycznego teatru tańca. Omawia korzenie i ewolucję jej poglądów i praktyki artystyczno-terapeutycznej. Przedstawia […]

Permalink do tego artykułu: http://arteterapia.pl/teatr-tanca-anny-halprin-na-pograniczu-sztuki-rytualu-i-terapii-i-jego-polska-adaptacja/

Lut 19 2010

Rzeźbiarska projekcja świata osób głuchoniewidomych – Ewa Niestorowicz

 Rzeźbiarska projekcja świata osób głuchoniewidomych
Ewa Niestorowicz Zakład Wiedzy Wizualnej, Wydział Artystyczny, UMCS
 

Od roku 1990 w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku prowadzone są plenery rzeźbiarskie dla osób z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu. Plenery te są wydarzeniem niezwykłym. Nigdzie nie udało mi się znaleźć żadnej wzmianki na temat drugiej takiej inicjatywy ani w Europie, ani w […]

Permalink do tego artykułu: http://arteterapia.pl/rzezbiarska-projekcja-swiata-osob-gluchoniewidomych/