Sty 20 2019

Ostatnie dni zapisów na Podyplomowe Studia Muzykoterapii

Szanowni Państwo,

To już ostatnie dni zapisów na kolejną edycję (być może już ostatnią…) Podyplomowych Studiów Muzykoterapii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Studiami kieruje dr hab. Krzysztof Stachyra, Przewodniczący Komisji Certyfikacji i Akredytacji Światowej Federacji Muzykoterapii oraz Prezes Polskiego Stowarzyszenia Muzykoterapeutów. Zajęcia prowadzone będą przez uznaną kadrę specjalistów z Polski i zagranicy i odbywać się będą zarówno na UMCS, jak i w Centrum Arteterapii w Lublinie. Pośród wykładowców znajdują się tak wybitni muzykoterapeuci jak Simon Procter (Dyrektor kształcenia muzykoterapeutów kreatywnych Nordoff-Robbins w Wielkiej Brytanii) czy Sarah Johnson (Colorado State University). Wszystkie zajęcia w j. obcym są symultanicznie tłumaczone.

Program studiów opracowany został według wytycznych Komisji Edukacji i Szkolenia Muzykoterapeutów Światowej Federacji Muzykoterapii (WFMT), dzięki czemu spełnia najnowsze międzynarodowe standardy jakie obowiązują w najlepszych uczelniach kształcących muzykoterapeutów na świecie. Kandydatami na studia mogą być absolwenci studiów wyższych.

W programie studiów obejmującym 465 godzin zajęć (w tym 60 godzin praktyk) znajdują się między innymi zajęcia z zakresu aktywnych i receptywnych form muzykoterapii, umiejętności improwizacji, pracy z osobami z różnymi zaburzeniami, superwizja, arteterapia, choreoterapia, teatroterapia, wiedza z zakresu podstaw medycyny, psychologii, pedagogiki specjalnej, etc. Bardzo dużo miejsca poświęca się działaniom praktycznym, zgodnie z założeniem, że absolwent studiów ma nie tylko posiadać wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim praktyczne umiejętności do efektywnego prowadzenia muzykoterapii z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z różnymi problemami. Jednym z ważnych celów realizowanych na studiach jest holistyczny rozwój studentów, stąd w programie znajdują się m.in. trening asertywności, zajęcia z psychoterapeutą czy terapeutą z zakresu ruchu autentycznego. To pozytywnie wyróżnia ten program od innych, oferowanych w Polsce.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów:

 • Muzykoterapia
 • Receptywne formy muzykoterapii
 • Patologie z klinicznym zarysem chorób
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Muzykoterapia Neurologiczna z elementami fizjoterapii
 • Psychiatria
 • Psychoterapia
 • Psychologia wychowawcza i kliniczna
 • Pedagogika specjalna
 • Audiofonologia z logorytmiką
 • Badania w muzykoterapii
 • Superwizja w muzykoterapii
 • Improwizacja
 • Muzykoterapia kreatywna Nordoff-Robbins
 • Arteterapia
 • Teatroterapia
 • Choreoterapia
 • Emisja i higiena głosu
 • Trening asertywności
 • Zarządzanie wiedzą w muzykoterapii
 • Wykład monograficzny
 • Praktyki

ZASADY KWALIFIKACJI NA KIERUNEK

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rozmowa kwalifikacyjna dotycząca zainteresowań kierunkowych związanych z muzykoterapią, wykonanie dwóch utworów muzycznych na dowolnym instrumencie (w tym jeden utwór wokalno-instrumentalny), wykazanie się predyspozycjami do improwizacji (rozumiana jako np. umiejętność wykonania piosenki z akompaniamentem, który nie jest odegraniem zapisu nutowego. Nie jest wymagana umiejętność improwizacji muzycznej, gdyż takowa będzie dopiero uczona w czasie studiów). Niezbędna jest także rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 26 stycznia 2019 roku od godz. 10.00. 

Sylwetka absolwenta:

Absolwent jest profesjonalnie wykształconym muzykoterapeutą, posiadającym wiedzę teoretyczną, jak i praktyczne umiejętności w zakresie wykorzystywania muzyki w procesie profilaktyki, wspomagania rozwoju, leczenia i rehabilitacji. Absolwent potrafi planować, organizować i realizować proces muzykoterapii w pracy z osobami z różnymi dysfunkcjami lub potrzebami natury emocjonalnej, fizycznej, umysłowej lub społecznej, dzięki czemu może podjąć pracę w placówkach terapeutycznych, rozwojowych, edukacyjnych, opiekuńczych, rekreacyjnych oraz prowadzić prywatną praktykę muzykoterapeutyczną. Jest także przygotowany do prowadzenia badań w zakresie muzykoterapii.
Studia przygotowują do uzyskania Certyfikatu Muzykoterapeuty Polskiego Stowarzyszenia Muzykoterapeutów.

Ocena końcowa:

Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa jest uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń z przedmiotów objętych programem studiów oraz złożenie egzaminu.

Informacji udziela:

Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego
mgr Kamila Pękala
pl. M. Curie-Skłodowskiej 5 (Rektorat, X piętro, pok. 1002)
20-031 Lublin
tel. (81) 537 58 45
e-mail: kamila.pekala@poczta.umcs.lublin.pl

Zjazdy odbywają się z reguły jeden raz w miesiącu, zawsze tylko w weekendy (w soboty w godz. 10.00-18.30 oraz niedziele 9.00-14.30), tak aby umożliwić studentom dojeżdżającym z daleka spokojny powrót do domu.

Szczegóły pod adresem:

https://www.umcs.pl/pl/wyszukiwarka-studiow,118,muzykoterapia,7106.chtm 

 

Permalink do tego artykułu: http://arteterapia.pl/podyplomowe-studia-muzykoterapii-otwarty-nabor-zajecia-od-marca-2017/

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

Wpisz prawidłową odpowiedź: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Przeczytaj inne:
Wiesław Karolak – Książka artystyczna w arteterapii

Studia podyplomowe z arteterapii

Wesprzyjmy cenny projekt

Zamknij