Mar 15 2017

Podyplomowe Studia Muzykoterapii – Koniec rekrutacji w poniedziałek!!! (zajęcia od 25 marca 2017)

Szanowni Państwo,

Jest nam miło poinformować, że niebawem rusza trzecia edycja Podyplomowych Studiów Muzykoterapii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Pozostały jeszcze ostatnie wolne miejsca.

Studiami kieruje dr Krzysztof Stachyra, Przewodniczący Komisji Certyfikacji i Akredytacji Światowej Federacji Muzykoterapii oraz Prezes Polskiego Stowarzyszenia Muzykoterapeutów. Zajęcia prowadzone będą przez uznaną kadrę specjalistów z Polski i zagranicy i odbywać się będą zarówno na UMCS, jak i w Centrum Arteterapii w Lublinie. Pośród wykładowców znajdują się tak wybitni muzykoterapeuci jak Sarah Johnson (Colorado State University) czy Simon Procter (Dyrektor kształcenia muzykoterapeutów kreatywnych Nordoff-Robbins w Wielkiej Brytanii). Wszystkie zajęcia w j. obcym są symultanicznie tłumaczone.

Program studiów opracowany został według wytycznych Komisji Edukacji i Szkolenia Muzykoterapeutów Światowej Federacji Muzykoterapii (WFMT), dzięki czemu spełnia najnowsze międzynarodowe standardy jakie obowiązują w najlepszych uczelniach kształcących muzykoterapeutów na świecie. Kandydatami na studia mogą być absolwenci studiów wyższych.

W programie studiów obejmującym 465 godzin zajęć (w tym 60 godzin praktyk) znajdują się między innymi zajęcia z zakresu aktywnych i receptywnych form muzykoterapii, umiejętności improwizacji, pracy z osobami z różnymi zaburzeniami, superwizja, arteterapia, choreoterapia, teatroterapia, wiedza z zakresu podstaw medycyny, psychologii, pedagogiki specjalnej, etc. Wiele miejsca poświęca się działaniom praktycznym, zgodnie z założeniem, że absolwent studiów ma nie tylko posiadać wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim praktyczne umiejętności do efektywnego prowadzenia muzykoterapii z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z różnymi problemami. Jednym z ważnych celów realizowanych na studiach jest holistyczny rozwój studentów, stąd w programie znajdują się m.in. trening asertywności, zajęcia z psychoterapeutą czy terapeutą z zakresu ruchu autentycznego. To pozytywnie wyróżnia ten program od innych, oferowanych w Polsce.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów:

 • Muzykoterapia
 • Receptywne formy muzykoterapii
 • Patologie z klinicznym zarysem chorób
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Muzykoterapia Neurologiczna z elementami fizjoterapii
 • Psychiatria
 • Psychoterapia
 • Psychologia wychowawcza i kliniczna
 • Pedagogika specjalna
 • Audiofonologia z logorytmiką
 • Badania w muzykoterapii
 • Superwizja w muzykoterapii
 • Improwizacja
 • Muzykoterapia kreatywna Nordoff-Robbins
 • Arteterapia
 • Teatroterapia
 • Choreoterapia
 • Emisja i higiena głosu
 • Trening asertywności
 • Zarządzanie wiedzą w muzykoterapii
 • Wykład monograficzny
 • Praktyki

ZASADY KWALIFIKACJI NA KIERUNEK

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rozmowa kwalifikacyjna dotycząca zainteresowań kierunkowych związanych z muzykoterapią, wykonanie dwóch utworów muzycznych na dowolnym instrumencie (w tym jeden utwór wokalno-instrumentalny), wykazanie się predyspozycjami do improwizacji (rozumiana jako np. umiejętność wykonania piosenki z akompaniamentem, który nie jest odegraniem zapisu nutowego. Nie jest wymagana umiejętność improwizacji muzycznej, gdyż takowa będzie dopiero uczona w czasie studiów). Niezbędna jest także rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w połowie marca, w terminie uzgodnionym z kandydatami. 

Sylwetka absolwenta:

Absolwent jest profesjonalnie wykształconym muzykoterapeutą, posiadającym wiedzę teoretyczną, jak i praktyczne umiejętności w zakresie wykorzystywania muzyki w procesie profilaktyki, wspomagania rozwoju, leczenia i rehabilitacji. Absolwent potrafi planować, organizować i realizować proces muzykoterapii w pracy z osobami z różnymi dysfunkcjami lub potrzebami natury emocjonalnej, fizycznej, umysłowej lub społecznej, dzięki czemu może podjąć pracę w placówkach terapeutycznych, rozwojowych, edukacyjnych, opiekuńczych, rekreacyjnych oraz prowadzić prywatną praktykę muzykoterapeutyczną. Jest także przygotowany do prowadzenia badań w zakresie muzykoterapii.
Studia przygotowują do uzyskania Certyfikatu Muzykoterapeuty Polskiego Stowarzyszenia Muzykoterapeutów.

Ocena końcowa:

Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa jest uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń z przedmiotów objętych programem studiów oraz złożenie egzaminu.

Informacji udziela:

Dziekanat Wydziału Artystycznego UMCS
mgr inż. Agnieszka Banaszek i mgr Anna Chabros
Al. Kraśnicka 2b pok. 107
20-718 Lublin
tel. (81) 537 69 25; kom. 500 840 060
e-mail: artystyczny@poczta.umcs.lublin.pl 

 

Zjazdy odbywają się z reguły jeden raz w miesiącu, zawsze tylko w weekendy (w soboty w godz. 10.00-18.30 oraz niedziele 9.00-14.30), tak aby umożliwić studentom dojeżdżającym z daleka spokojny powrót do domu. W pierwszym semestrze studiów zajęcia odbędą się w terminach:

25/26 marca

22/23 kwietnia

13/14 maja

10/11 czerwca

24/25 czerwca

Szczegóły pod adresem:

http://www.podyplomowe.umcs.pl/katalog.php?op=info&id=ARL_MUZ_SP&kategoria=&aktywne=&system_studiow=

Permalink do tego artykułu: http://arteterapia.pl/podyplomowe-studia-muzykoterapii-otwarty-nabor-zajecia-od-marca-2017/

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

Wpisz prawidłową odpowiedź: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Przeczytaj inne:
Praca muzykoterapeutyczna z dzieckiem autystycznym – Sara Knapik

IV Ogólnopolski Kongres Studentów Muzykoterapii

Otwarcie portalu
Zamknij