Polskie Stowarzyszenie Terapii Przez Sztukę

Polskie Stowarzyszenie Terapii przez Sztukę (PSTS) jest samorządną, dobrowolną organizacją pożytku publicznego, kierującą się w swojej działalności zasadami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisami obowiązujących ustaw. Powołane zostało w 2007 roku. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą Zarządu Głównego w Lublinie.

Permalink do tego artykułu: http://arteterapia.pl/psts/

O Stowarzyszeniu

Polskie Stowarzyszenie Terapii przez Sztukę (PSTS) jest samorządną, dobrowolną organizacją pożytku publicznego, kierującą się w swojej działalności zasadami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisami obowiązujących ustaw. Powołane zostało w 2007 roku. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą Zarządu Głównego w Lublinie.
Cele Stowarzyszenia:
Celem działalności Polskiego Stowarzyszenia Terapii Przez Sztukę jest prowadzenie, wspieranie i propagowanie […]

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Terapii Przez Sztukę

Organ nadzorujący stanowi Zarząd Główny PSTS w składzie:

Przewodniczący – dr Krzysztof Stachyra
Wiceprzewodniczący – mgr Janusz Szymański
Sekretarz – mgr Aneta Stanowska
Skarbnik – mgr Zbigniew Wiertel
Komisja Rewizyjna: dr Maja Stańko, mgr Barbara Kasprzak, mgr Wioletta Rauk

Skład Zarządu PSTS II kadencji (lata 2011-2015):

Przewodniczący – dr Krzysztof Stachyra
Wiceprzewodniczący – mgr Janusz Szymański
Sekretarz – mgr Anna Staniak
Skarbnik – mgr Maciej Wieżyński
Komisja Rewizyjna: […]

Członkostwo w PSTS

Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Terapii Przez Sztukę dzielą się na:
1. zwyczajnych, 2. nadzwyczajnych, 3. wspierających, 4. honorowych.
Ad.1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba posiadająca obywatelstwo polskie, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która prześle albo złoży do Zarządu PSTS pisemną deklarację oraz swoje CV, a także ma ukończone studia wyższe lub podyplomowe z muzykoterapii, arteterapii lub […]

Wydarzenia

ZAPRASZAMY na zebranie Członków PSTS,
które odbędzie się w niedzielę, 19 października 2014 roku w Centrum Arteterapii w Lublinie, ul. Nowy Świat 34c. 
Zebranie rozpocznie się o godzinie 15.00. Omówione na nim zostaną bieżące sprawy Stowarzyszenia oraz przedstawione zostaną plany na najbliższą przyszłość odnoszące się do uruchamianego systemu warsztatów dla doświadczonych terapeutów, ale i osób, które zainteresowane są […]

Galeria zdjęć

#gallery-1 {
margin: auto;
}
#gallery-1 .gallery-item {
float: left;
margin-top: 10px;
text-align: center;
width: 33%;
}
#gallery-1 img {
border: 2px solid #cfcfcf;
}
#gallery-1 .gallery-caption {
margin-left: 0;
}
/* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

Simon Procter, Krzysztof Stachyra oraz Clive Robbins w Lublinie

Prof. Clive Robbins i Simon Procter

Prof. Clive Robbins w Lublinie

Wykład prof. Clive Robbins’a podczas konferencji

Clive Robbins po wykładzie

Simon Procter podczas warsztatów

Simon Procter prowadzi warsztat

Clive Robbins w […]

Partnerzy

Strona w budowie