Powrót do Polskie Stowarzyszenie Terapii Przez Sztukę

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Terapii Przez Sztukę

Organ nadzorujący stanowi Zarząd Główny PSTS w składzie:

 • Przewodniczący – dr Krzysztof Stachyra
 • Wiceprzewodniczący – mgr Janusz Szymański
 • Sekretarz – mgr Aneta Stanowska
 • Skarbnik – mgr Zbigniew Wiertel
 • Komisja Rewizyjna: dr Maja Stańko, mgr Barbara Kasprzak, mgr Wioletta Rauk

Skład Zarządu PSTS II kadencji (lata 2011-2015):

 • Przewodniczący – dr Krzysztof Stachyra
 • Wiceprzewodniczący – mgr Janusz Szymański
 • Sekretarz – mgr Anna Staniak
 • Skarbnik – mgr Maciej Wieżyński
 • Komisja Rewizyjna: mgr Barbara Kasprzak, mgr Zbigniew Wiertel, mgr Wioletta Rauk

Skład Zarządu PSTS I kadencji (lata 2007-2011):

 • Przewodniczący – dr Krzysztof Stachyra
 • Wiceprzewodniczący – mgr Wojciech Dobrowolski
 • Sekretarz – dr Danuta Wosik-Kawala
 • Skarbnik – mgr Elżbieta Rakowska
 • Komisja Rewizyjna: mgr Anna Staniak, mgr Ewa Majdan, mgr Monika Szewczyk

Permalink do tego artykułu: http://arteterapia.pl/psts/zarzad/