Redakcja

Redakcja

Dr Krzysztof Stachyra – muzykoterapeuta, pedagog muzyczny, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie pedagogiki. Absolwent Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Studiów Podyplomowych Muzykoterapii w Akademii Muzycznej we Wrocławiu oraz Programu ESL w North Park University w Chicago, USA. Pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Muzykoterapii i Edukacji Muzycznej UMCS w Lublinie oraz koordynator współpracy międzynarodowej IM WA UMCS. Przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Terapii Przez Sztukę. Współredaktor międzynarodowego journalu muzykoterapeutów “VOICES” wydawanego przez Uniwersytet Bergen w Norwegii. Członek Komisji ds. Edukacji i Szkolenia Muzykoterapeutów Światowej Federacji Muzykoterapii (Commission on Education and Training, WFMT). Współpracuje z Amerykańskim Stowarzyszeniem Muzykoterapeutów (AMTA), The Nordoff-Robbins Music Therapy Center w Londynie i Nowym Jorku, ośrodkiem terapii dzieci autystycznych Giant Steps w USA oraz muzykoterapeutami z Anglii, Irlandii, Francji, Niemiec, Chorwacji i Litwy. Po cyklu treningów w Therapeutic Arts Institute w Chicago, Irlandii i Wielkiej Brytanii jest na etapie finalizacji procesu uzyskiwania tytułu psychoterapeuty muzycznego w metodzie Guided Imagery and Music (GIM).

Olga Handford – arteterapeuta certyfikowany przez Health Professions Council w Wielkiej Brytanii, psycholog. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, Studium Arteterapii w Instytucie Eriksonowskim oraz programu badawczego w Goldsmiths College. Obecnie Doktorantka w Goldsmith College w Londynie, gdzie pisze prace z zakresu arteterapii wizualnej, której promotorem jest dr Andrea Gilroy.

Członek British Art Therapists Association (BAAT) i Polskiego Stowarzyszenia Terapii przez Sztukę. Autorka szeregu publikacji z zakresu arteterapii, współautorka serii “W twórczym Rozwoju i arteterapii (z W. Karolak). Prowadzi szereg spotkań i warsztatów arteterapeutycznych dla różnych grup klientów i studentów.

Permalink do tego artykułu: http://arteterapia.pl/redakcja-3/