Lip 02 2013

Studia Podyplomowe w specjalności Muzykoterapia w Akademii Muzycznej w Katowicach

Studia Podyplomowe w specjalności Muzykoterapia

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Wydział Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu

 

Słuchaczami studiów podyplomowych w specjalności muzykoterapia mogą zostać osoby, które ukończyły studia wyższe w danej lub pokrewnej specjalności. Zapraszamy zatem absolwentów kierunków muzycznych, pedagogicznych, psychologicznych, medycznych.

 

Celem studiów podyplomowych, trwających 4 semestry, jest wykształcenie kompetentnych, profesjonalnych muzykoterapeutów, przygotowanych do pracy z osobami z różnego typu zaburzeniami, chorobami i niepełnosprawnościami, wedle światowych, obowiązujących standardów. Wśród proponowanych przedmiotów znajdują się przede wszystkim zajęcia o charakterze praktycznym, między innymi: techniki muzykoterapeutyczne, muzykoterapia praktyczna, arteterapia, dramoterapia, biblioterapia, choreoterapia. Studia umożliwiają także zdobycie podstawowej wiedzy dotyczącej podstaw teoretycznych muzykoterapii czy metodologii badań oraz z zakresu pedagogiki, psychologii, fizjoterapii i innych, bliskich muzykoterapii dziedzin.

 

Egzaminy wstępne odbędą się w terminie między 15 września a 25 września 2013 r. i obejmować będą:

– egzamin praktyczny – wykonanie utworu instrumentalnego (instrument dowolny) oraz wybranej piosenki/pieśni,

– rozmowę kwalifikacyjną, badającą predyspozycje kandydata.

 

Kandydaci na studia składają podanie wraz z wymaganymi dokumentami w terminie do 13 września 2013 r.

 

Lista osób przyjętych na studia ogłoszona zostanie do dnia 30 września 2013r.

Zjazdy odbywać się będą 1-2 razy w miesiącu, począwszy od października.
Przewidywany koszt: 1500 zł. za semestr.

Absolwenci studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje podyplomowe potwierdzone świadectwem, umożliwiającym ubieganie się o certyfikat muzykoterapeuty Polskiego Stowarzyszenia Muzykoterapeutów (PSMT).

 

Kandydat na studia podyplomowe zgłasza się do postępowania kwalifikacyjnego poprzez złożenie w Dziale Nauki i Nauczania Akademii Muzycznej w Katowicach (ul. Wojewódzka 33, p. A) następujących dokumentów:

– podanie/kwestionariusz;

– oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych w zakresie danej lub pokrewnej specjalności;

– dowód wniesienia opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia;

– czytelna kserokopia dowodu osobistego (powiększona kserokopia obu stron);

– zdjęcie o wymiarach 35×45 mm (zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu

dowodów osobistych).

 

Szczegółowych informacji udziela:

dr Ludwika Konieczna-Nowak email: L.Konieczna@am.katowice.pl

Permalink do tego artykułu: http://arteterapia.pl/studia-podyplomowe-w-specjalnosci-muzykoterapia-w-akademii-muzycznej-w-katowicach/

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

Wpisz prawidłową odpowiedź: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Przeczytaj inne:
Konferencja „Muzyka, terapia, edukacja. Społeczność, osoba, relacja” – Katowice 23-24.07.2018

Konferencje muzykoterapeutyczne i nie tylko…

Relacja ze spotkania z dr. med. Helmut Röhrbornem

Zamknij