«

»

Wydrukuj to Wpis

Studia podyplomowe z Arteterapii na podstawie autorskiego programu prof. dr hab. Wiesława Karolaka

Studia podyplomowe z Arteterapii

na podstawie autorskiego programu

Profesora dr hab. Wiesława Karolaka

 

 

Podyplomowe studia Arteterapii przeznaczone są dla absolwentów studiów licencjackich i magisterskich z zakresu pedagogiki, psychologii, muzyki, sztuk plastycznych, kulturoznawstwa, bibliotekoznawstwa, filologii (w wyjątkowych przypadkach również innych kierunków studiów).

 

Adresowane są do pedagogów zatrudnionych w szkolnictwie powszechnym i specjalnym, pracowników placówek opiekuńczo – wychowawczych i terapeutycznych, pracowników placówek kulturalno – oświatowych oraz dla osób pragnących pracować w takich placówkach.

 

Celem Podyplomowych Studiów Arteterapii jest podwyższenie kwalifikacji w zakresie wielokierunkowej wiedzy o niepełnosprawności, wiedzy o szeroko rozumianej twórczości i sztuce oraz możliwościach ich terapeutycznego wykorzystania.

 

Program obejmuje 360 godzin zajęć dydaktycznych w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów (80% zajęć to praca technikami warsztatowymi). Studia kończą się pracą dyplomową (przygotowanie własnego projektu).

 

Podstawą do uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

  • otrzymanie zaliczeń wymaganych programem studiów,
  • przedłożenie pracy dyplomowej przygotowanej w ramach seminarium dyplomowego (Projekt własnego rozwoju podmiotowego rozwój wewnętrzny – samoświadomość oraz rozwoju przedmiotowego rozwój zewnętrzny – środowisko, w którym żyjemy).

Czas trwania:

3 semestry (15 miesięcy), zajęcia prowadzone są w systemie zaocznym raz w miesiącu. Tok studiów przewiduje 12 zjazdów trzydniowych (piątek, sobota, niedziela). Studia realizowane są w okresie od października do lutego.

 

Dokumenty wymagane od kandydata:

  • 1 zdjęcie
  • ksero dowodu osobistego
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych

 

Koszt:

3200,00zł / za 3 semestry

Organizator:

Śląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Oświata” w Katowicach,  Al. Korfantego 141, 40-154 Katowice we współpracy z Centrum Kształcenia Podyplomowego w Łodzi

WIĘCEJ INFORMACJI W SPRAWIE STUDIÓW:

tel: 32 204 14 73 WEW. 22 / www.oswiata.slask.pl / ODN@oswiata.slask.pl

 

SZANOWNI PAŃSTWO!

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA KOLEJNĄ JUŻ EDYCJĘ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ARTETERAPII,

KTÓRE BĘDĄ ODBYWAĆ SIĘ W KATOWICACH

 

 

Studia prowadzone są:

Na podstawie autorskiego programu prof. dr hab Wiesława Karolaka międzynarodowej sławy profesora zwyczajnego, uhonorowanego Doktoratem Honoris Causa,  wykładowcy kilku uczelni artystycznych, twórcy wielu happeningów, performance, działań artystyczno – ekologicznych, autora książek z dziedziny sztuki, twórczości, arteterapii.

 

W głównej mierze technikami warsztatowymi – ponad 80% wszystkich zajęć prowadzone jest metodą warsztatu, co pozwala w pełni korzystać z bogactwa arteterapeutycznej pracy twórczej

 

W KATOWICACH – w Śląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „Oświata” – Al. Korfantego 141, 40-154 Katowice

 

Pod patronatem i we współpracy z Akademią Humanistyczno – Ekonomiczną w Łodzi – wszystkie dokumenty oraz świadectwo ukończenia studiów podyplomowych otrzymują Państwo na drukach Uczeni

 

Więcej informacji można uzyskać:

 pod nr telefonu: 32 204 14 73 WEW. 22

 e-mailowo: odn@oswiata.slask.pl

 na stronie internetowej: www.oswiata.slask.pl

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH I CHĘTNYCH !!!

 

ULOTKA do pobrania tutaj.

Permalink do tego artykułu: http://arteterapia.pl/studia-podyplomowe-z-arteterapii-na-podstawie-programu-prof-dr-hab-wieslawa-karolaka/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


2 + pięć =