Studia podyplomowe z arteterapii

Studia podyplomowe

ARTETERAPIA (od noworodka do 60+)

na podstawie autorskiego programu

Prof. dr hab. Wiesława Karolaka

 

Podyplomowe studia Arteterapii przeznaczone są dla absolwentów studiów licencjackich i magisterskich z zakresu pedagogiki, psychologii, muzyki, sztuk plastycznych, kulturoznawstwa, bibliotekoznawstwa, filologii (w wyjątkowych przypadkach również innych kierunków studiów).

Adresowane są do pedagogów zatrudnionych w szkolnictwie powszechnym i specjalnym, pracowników placówek opiekuńczo – wychowawczych i terapeutycznych, pracowników placówek kulturalno – oświatowych oraz dla osób pragnących pracować w takich placówkach.

Celem Podyplomowych Studiów Arteterapii jest podwyższenie kwalifikacji w zakresie wielokierunkowej wiedzy o niepełnosprawności, wiedzy o szeroko rozumianej twórczości i sztuce oraz możliwościach ich terapeutycznego wykorzystania.

Program obejmuje 360 godzin zajęć dydaktycznych w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów (80% zajęć to praca technikami warsztatowymi). Studia kończą się pracą dyplomową (przygotowanie własnego projektu).

Podstawą do uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

  • otrzymanie zaliczeń wymaganych programem studiów,
  • przedłożenie pracy dyplomowej przygotowanej w ramach seminarium dyplomowego (Projekt własnego rozwoju podmiotowego rozwój wewnętrzny – samoświadomość oraz rozwoju przedmiotowego rozwój zewnętrzny – środowisko, w którym żyjemy).

Czas trwania:

3 semestry (15 miesięcy), zajęcia prowadzone są w systemie zaocznym raz w miesiącu. Tok studiów przewiduje 12 zjazdów trzydniowych (piątek, sobota, niedziela). Studia realizowane są w okresie od października do lutego.

Dokumenty wymagane od kandydata:

  • 1 zdjęcie
  • ksero dowodu osobistego
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych

Organizator:

Śląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Oświata” w Katowicach,  Al. Korfantego 141, 40-154 Katowice we współpracy z Centrum Kształcenia Podyplomowego w Łodzi

WIĘCEJ INFORMACJI W SPRAWIE STUDIÓW:

tel: 32 204 14 73 WEW. 22 / www.oswiata.slask.pl / ODN@oswiata.slask.pl

WIĘCEJ INFORMACJI W SPRAWIE STUDIÓW:

tel: 32 204 14 73 WEW. 22 / www.oswiata.slask.pl / ODN@oswiata.slask.pl

 

Studiom towarzyszyć będą cztery najnowsze książki Prof. Wiesława Karolak

wydane przez DIFIN Warszawa

 

Uwaga! Zaczynamy już 24 listopada 2018!!!

 

TUTAJ możesz pobrać ulotkę informacyjną.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *