Powrót do Warsztaty

Edukacja arteteterapii

Permalink do tego artykułu: http://arteterapia.pl/warsztaty/edukacja-arteteterapii/

ARTETERAPIA – KULTURA PRZECIW WYKLUCZENIU 09.2011-09.2013

 
NSTRUKTORSKI KURS KWALIFIKACYJNY
ARTETERAPIA – KULTURA PRZECIW WYKLUCZENIU
Edycja II, październik 2011 – październik 2013

Centrum Łowicka zaprasza wszystkich zainteresowanych doskonaleniem swego warsztatu zawodowego i zdobywaniem nowych kompetencji do udziału w II edycji Instruktorskiego Kursu Kwalifikacyjnego Arteterapia – Kultura Przeciw Wykluczeniu. Przedsięwzięcie będzie realizowane pod auspicjami i według zasad ustalonych przez  Narodowe Centrum Kultury. 
Celem Kursu jest przygotowanie specjalistów, którzy, dzięki pozyskanej wiedzy i umiejętnościom, […]

Arteterapia w Berlinie

Akademia Sztuki Berlin Weissensee 
Wydział Arteterapii
Interdyscyplinarne Myślenie i Działanie

 
Akademia Sztuki Berlin Weissensee  to obecnie 680 studentów obsługiwanych przez 33 profesorów, pracowników artystycznych i wykładowców. Akademia oferuje studia uniwersyteckie z zakresu sztuki i projektowania w różnych dyscyplinach. Szkolenie ma naobsługiwanych celu rozwijanie umiejętności myślenia koncepcyjnego i praktycznego wdrożenia projektów do produkcji. Dwie nowe specjalności to: strategie przestrzenne […]

Intensive weekends perspectives from Dance Movement Psychotherapy, Edinburgh

 
The Therapeutic Use of Embodied Experiences
A Series of Intensive Weekends
Perspectives from Dance Movement Psychotherapy
 
 
THESE INTENSIVE WEEKENDS ARE DESIGNED TO OFFER PROFESSIONAL DEVELOPMENT OPPORTUNITIES TO CARE PROFESSIONALS WORKING IN THE HEALTH SECTOR, EDUCATION, SOCIAL OR VOLUNTARY SETTINGS.

Outcomes:
On completion of each weekend, participants will receive certificate of attendance for CPD purposes. On completion of weekends 1-4 […]

MSc in Dance Movement Psychotherapy, Edinburgh

MSc in

Dance Movement Psychotherapy
 

 

A new programme that offers academic and professional qualifications for people interested in the therapeutic use of dance and movement has recently started at Queen Margaret University in Scotland. People graduating from this programme will receive licence to practise as dance movement psychotherapists and opportunities to work with a wide range of […]

TWÓRCZE METODY PRACY Z GRUPĄ

 
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy z siedzibą w Sopocie
zapraszają na
 
studia podyplomowe

TWÓRCZE METODY PRACY Z GRUPĄ 

 
Założenia programowe:
Studia adresowane są do osób z wykształceniem wyższym -zainteresowanych nabyciem wiadomości teoretycznych i praktycznych umiejętności z zakresu terapii wspierających – wykorzystujących w pracy z grupą sztukę, dramę, muzykę i taniec. Owe metody – co raz szerzej stosowane w […]

Biblioterapia z arteum.pl cz. II – cała Polska

Warsztat -obok prezentacji najważniejszych metod, technik i materiałów, wykorzystywanych w ramach biblioterapii i arteterapii- zawiera omówienie problematyki z zakresu pedagogiki specjalnej, psychologii rozwojowej oraz psychoterapii dzieci i młodzieży oraz naukę praktycznych umiejętności za zakresu terapii literaturą.
Odbiorcy:
Pedagodzy, nauczyciele wychowania przedszkolnego i zintegrowanego, studenci kierunków pedagogicznych, psychologicznych i pokrewnych, terapeuci, wychowawcy, rodzice, wolontariusze oraz inne osoby pracujące […]

Biblioterapia z arteum.pl – cała Polska

Wykorzystanie różnego rodzaju literatury w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
Warsztat ma na celu prezentację terapii lekturą (biblioterapia) jako ważnego składnika diagnozy pedagogicznej, pomagającego ustalić słabe i mocne strony dziecka oraz ewentualne problemy, z jakimi się ono boryka w celu ich eliminacji i wyrównania niedoborów.
Odbiorcy:
Pedagodzy, nauczyciele wychowania przedszkolnego i zintegrowanego, studenci kierunków pedagogicznych, […]

Arteterapia w pracy pedagoga i wychowawcy – cała Polska

organizator: www.arteum.pl
Warsztat obejmuje prezentację różnego rodzaju metod i technik arteterapeutycznych oraz omówienie przykładowych scenariuszy opartych na działaniach arteterapeutycznych – do wykorzystania w grupie dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Ponadto omawia zagadnienia i kwestie formalno-prawne związane ze zdobyciem zawodu arteterapeuty lub specjalizacji pedagogicznej w tym zakresie.
Odbiorcy:
Pedagodzy, nauczyciele wychowania przedszkolnego i zintegrowanego, studenci kierunków pedagogicznych, psychologicznych […]

Akademia Terapii Ekspresyjnych – Warszawa

Cykl warsztatów rozwoju osobistego przez sztukę i szkolenie dla instruktorów
Nabór na VII-ą edycję trwa

W trakcie rocznego cyklu warsztatów poznasz:
-metody rozgrzewki i integracji grupy poprzez taniec,
-improwizację na temat czterech żywiołów jako metodę pracy z ciałem, naukę improwizacji tańca i rozwoju osobowości,
-improwizację w kontakcie jako metaforę relacji z ludźmi,
-uzdrawiający teatr tańca-metodę pomagająca uwalniać stare ograniczające wzorce […]