Arteterapia i warsztaty edukacji twórczej

Arteterapia - Maja StańkoMaja Stańko-Kaczmarek

Arteterapia i warsztaty edukacji twórczej

 

(…) książka jest istotnym głosem w toczącej się dyskusji wokół praktycznych problemów dotyczących relacji między sztuką i twórczością, a edukacją i terapią. Należy ją uznać za kolejny, ważny krok na drodze budowania naukowych podstaw do arteterapii, autorską próbę odpowiedzi na pytanie o źródła „terapeutycznej mocy” tkwiące w sztuce – jej czynnym uprawianiu i recepcji. Książka przedstawia niewątpliwą wartość dla polskiego czytelnika, ze względu na zarysowanie historycznego rozwoju arteterapii w świecie i w Polsce oraz omówienie głównych podejść tworzących jej ramy teoretyczne (dr Maria Paula Stasiakiewicz)

 

 

 

Spis treści:
Wprowadzenie
Rzodział 1. Kreacja plastyczna w działaniach psychoterapeutycznych i edukacyjnych
   1.1. Kreacja plastyczna o charakterze terapeutycznym i edukacyjnym jako forma działań twórczych
   1.2. Funkcje kreacji plastycznej
   1.3. Kreacja w arteterapii a kreacja w warsztatach edukacji twórczej
      1.3.1. Zaplanowana kreacja?
Rzodział 2. Arteterapia
   2.1. Czym jest arteterapia?
   2.2. Specyfika arteterapii
   2.3. Rys historyczny
      2.3.1. Rozwój arteterapii w Polsce
   2.4. Teoretyczne podstawy arteterapii
      2.4.1. Podejścia psychodynamiczne w arteterapii
      2.4.2. Podejścia poznawczo-behawioralne
      2.4.3 Podejścia humanistyczne
      2.4.4. Podejścia systemowe
   2.5. Problematyka prowadzenia badań naukowych w arteterapii
   2.6. Praktyka – formy arteterapii
   2.7. Uczestnicy
   2.8. Arteterapeuta
   2.9. Czas i miejsce spotkań
Rzodział 3. Warsztaty edukacji twórczej
   3.1. Czym są warsztaty edukacji twórczej?
   3.2. Rys historyczny
   3.3. Specyfika warsztatów edukacji twórczej
   3.4. Uczestnicy
   3.5. Animator
   3.6. Czas i miejsce spotkań
Rzodział 4. Arteterapia a warsztaty edukacji twórczej – podobieństwa i różnice
   4.1. Cele
      4.1.1. Ekspresja twórcza
         4.1.1.1. Ekspresja twórcza jako forma komunikacji
      4.1.2. Podmiotowość w arteterapii i edukacji twórczej
   4.2. Osoby prowadzące
   4.3. Uczestnicy
      4.3.1. Praca z dziećmi
      4.3.2. Praca z młodzieżą
      4.3.3. Praca z osobami dorosłymi
   4.4. Czas i miejsce
   4.5. Podsumowanie
Rzodział 5. Procesy psychiczne w kreacji plastycznej w świetle funkcji psychoterapeutycznej i edukacyjnej
   5.1. Sposoby wyjaśniania terapeutycznej i edukacyjnej roli kreacji plastycznej
   5.2. Procesy psychiczne w kreacji
   5.3. Czynniki poznawcze
      5.3.1. Wiedza
      5.3.2. Myślenie i rozwiązywanie problemów
      5.3.3. Uwaga
         5.3.3.1. Uwaga skoncentrowana
         5.3.3.2. Uwaga poszerzona
      5.3.4. Wyobraźnia
      5.3.5. Pamięć
   5.4. Doświadczenia zmysłowe i działanie
      5.4.1. Percepcja wzrokowa
      5.4.2. Doświadczenia dotykowe
   5.5. Czynniki emocjonalno-motywacyjne
      5.5.1. Emocje
      5.5.2. Motywacja
   5.5. Podsumowanie
Rzodział 6. Trudności, ograniczenia oraz etyczne problemy w arteterapii i warsztatach edukacji twórczej
   6.1. Kwestie związane z osobą prowadzącą
   6.2. Kwestie związane z uczestnikami
   6.3. Kwestie związane z organizacją
Zakończenie
Literatura

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *