Arteterapia w Montrealu – Daria Andrzejewska

            Drogi do arteterapii są najróżniejsze, ale zawsze kreatywne. Jestem studentką programu arteterapii na Uniwersytecie Concordia w Montrealu w Kanadzie. Obecnie zaczynam mój drugi i ostatni rok studiów magisterskich. Oto pokrótce jak odbyła się moja osobista droga do arteterapii.
Ponad dziesięć lat nosiłam się z zamiarem ukończenia programu arteterapii, związane z tym były moje plany i życiowe decyzje. A wszystko zaczęło się gdy mając około 20 lat, podczas studiów dziennikarskich, napisałam artykuł o arteterapii z dziećmi w przedszkolu… Oczywiście uprzednio miała na mnie wpływ emigracja w moim wczesnym dzieciństwie. W latach 80. moja rodzina wyjechała z Polski, mieszkaliśmy przez pewien czas w obozie przejściowym dla uchodźców we Włoszech, aż do momentu naszego przyjazdu do Kanady. Ta podróż wewnętrznie mnie wzmocniła i otworzyła na otaczający świat. Pragnę dzielić się z ludźmi w potrzebie, pomagać im, tego nauczyłam się w życiu. Wierzę, że sztuka może dodać człowiekowi nadziei, odwagi i mocy do kierowania swoim życiem.
            Po dziennikarstwie, dostałam się na licencjat ze sztuki pięknej. Pomiędzy lekcjami odbyłam kursy historii sztuki, sztuki plastycznej, edukacji artystycznej, które są niezbędne aby zakwalifikować się na studia magisterskie arteterapii na Uniwersytecie Concordia. Przez ten czas pracowałam w Muzeum Lachine w Montrealu, gdzie zajmowałam się programem edukacyjnym sztuki, a także pisałam artykuły o publicznej sztuce i architekturze do gazety La Voix Populaire dla osiedla Sud-Ouest w Montrealu. Następnie pracowałam jako koordynatorka wolontariuszy dwóch organizacji w Australii pomagającym dorosłym niepełnosprawnym w Melbourne i uchodźcom w Brisbane. Ważne jest aby mieć doświadczenie z ludźmi w potrzebie. Podczas pobytu w Australii, zrobiłam korespondencyjnie certyfikat z psychologii, następnie konieczne zaliczenie akademickie na program arteterapii. Administratorzy programu oczekują także od kandydatów doświadczenia osobistego w zakresie terapii.
Wysłałam aplikację rok przed rozpoczęciem programu arteterapii, zakwalifikowałam się na wywiad z profesorami i zaczęłam naukę we wrześniu 2010. Co roku studia na tym kierunku rozpoczyna około dwunastu nowych studentów, głównie płci żeńskiej. Studia magisterskie trwają tutaj dwa, ale za to intensywne lata. Nauka odbywa się w języku angielskim. W pierwszym roku staże są wykonywane w parach, nacisk kładziony jest na terapie grupowe i każdy ze studentów prowadzi jedną terapię indywidualną. Często odbywają się w środowiskowych domach samopomocy z ludźmi niepełnosprawnymi, lub z osobami starszymi, czasami także z osobami z autyzmem. Staże mogą być wykonane w języku angielskim lub francuskim. Wraz z partnerką z programu, odbyłyśmy 350 godzin stażu w ośrodku dla dorosłych z chorobami psychicznymi, najczęściej depresją, stresem/niepokojem, problemami relacyjnymi. Wszelkie kliniczne trudności rozwiązywane są systematycznie dzięki konsultacjom z wykładowcami w szkole oraz na miejscu stażu.
W naszym programie dominuje podejście psychodynamiczne, lecz uczymy się o najróżniejszych metodach, od humanistycznych do poznawczo-behawioralnych. Program zajęć jest nastawiony za zdobycie praktycznych umiejętności tworzenia odpowiednich zajęć artystycznych. Uczestniczymy w zajęciach o procesie twórczym w praktyce klinicznej, analizie obrazu i symbolach oraz z zakresu poradnictwa psychologicznego. Jeden raz w sesji mamy również dodatkowe, weekendowe zajęcia ze statystyki, etyki w praktyce klinicznej oraz zagadnień kulturowych.     
Drugi rok, który właśnie zaczynam, to dalsze zajęcia o prowadzeniu prac badawczych w arteterapii, jak m.in. wybierać metody i techniki pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzinami. W drugim roku studiów również przewidziany jest staż, tym razem w wymiarze 450 godzin. Studenci są bardziej samodzielni, wybierają miejsce i samodzielnie prowadzą terapie indywidualne. Większość studentów staż odbędzie w szkołach i szpitalach, z dziećmi i młodzieżą. W pierwszym semestrze zdecydowałam się pracować w klinice medycznej z dziećmi i młodzieżą, którzy są uchodźcami. Program magisterski kończy się pisaniem 40 stronnicowego raportu na temat wybrany przez studenta.   
            Studia w zakresie arteterapii prowadzone są przez dział Kreatywnych Terapii przez Sztukę wydziału Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Concordia. Oprócz arteterapii, prowadzi także teatroterapię, a także, od niedawna, muzykoterapię. Po zakończeniu programu większość studentów znajduje pracę początkowo na pół etatu w szpitalach, szkołach, więzieniach, domach młodzieży, a także w gabinetach prywatnych. Concordia była pierwszym uniwersytetem, który otworzył program magisterski w zakresie arteterapii w Kanadzie w 1982 roku (Leclerc, 2011).
Więcej informacji o programie arteterapii na Uniwersytecie Concordia znaleźć można na stronie: http://creativeartstherapies.concordia.ca/
Piśmiennictwo
Leclerc, J. (2011). A history of the development of Creative Arts Therapies:
Programs at Concordia University. Press Release of the Association of Art Therapists of Quebec celebrating their 30th anniversary. Montreal, Canada
Daria Andrzejewska urodzila sie w Poznaniu, od 1989 roku mieszka w Montrealu, Kanadzie, gdzie obecnie studiuje “Terapię przez sztukę” na Uniwersytecie Concordia.
  1. Martyna at 20:34

    Witam serdecznie, chciałabym się dowiedzieć, ile kosztują te studia oraz o informacje na temat rekrutacji.
    Pozdrawiam

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *