Anna Konopacka

mgr Anna Konopacka – muzykoterapeutka, absolwentka Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Zajmuje się muzykoterapią dziecięcą oraz surdomuzykoterapią.   Współpracuje z Centrum Terapeutycznym “STAMINA” w Gliwicach, Żłobkiem i Przedszkolem z oddziałami integracyjnymi “Bajkowa Kraina” w Katowicach i Chorzowie oraz Szkołą Muzyczną Yamaha w Zabrzu, w której prowadzi muzykoterapię dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi oraz jest nauczycielem programów wczesnodziecięcych.

 

Doświadczenie:

2015 – obecnie – muzykoterapeutka w Centrum Terapeutycznym “STAMINA” w Gliwicach.

2014 – obecnie – muzykoterapeutka w Żłobku i Przedszkolu z oddziałami integracyjnymi “Bajkowa  Kraina” w Katowicach i Chorzowie.

2013 – obecnie – muzykoterapeutka oraz nauczyciel programów wczesnodziecięcych w Szkole

Muzycznej Yamaha w Zabrzu.

2014 – w ramach praktyk: muzykoterapia z dziećmi niesłyszącymi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach.

2012 – w ramach wolontariatu: muzykoterapia z wychowankami świetlic środowiskowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na terenie Zabrza.

2010 – 2012  – w ramach praktyk: prowadzenie muzykoterapii z dziećmi z autyzmem w Miejskim Przedszkolu nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach.

2010 – w ramach praktyk: muzykoterapia w Domu Pomocy Społecznej “Przystań” w Katowicach.

 

Dane kontaktowe:

tel. 795 689 823

mail: flisanna@gmail.com