Justyna Kwaśniok

Justyna Kwaśniok– absolwentka studiów licencjackich na Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, specjalność: muzykoterapia. Aktualnie studentka studiów magisterskich. Absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej I. i IIst. im. Ludomira Różyckiego w Gliwicach.  Stale doskonali swoją wiedzę i umiejętności biorąc udział w szeregu warsztatów, seminariów oraz konferencji, które mają zasięg krajowy, a także międzynarodowy.

Zakres specjalizacji:

– muzykoterapia prowadzona w formacie indywidualnym oraz grupowym z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami rozwojowymi (m.in. zaburzenia za spektrum autyzmu), z zaburzeniami sprzężonymi,    z niepełnosprawnością intelektualną z wykorzystaniem podejścia eklektycznego,

– muzykoterapia dla wcześniaków i ich opiekunów w środowisku szpitalnym oraz w okresie pohospitalizacyjnym skupiona wokół podejścia zorientowanego na rodzinę,

– muzykoterapia dla seniorów prowadzona w formacie grupowym mająca charakter prewencyjno- terapeutyczny,

– grupowe oraz indywidualne zajęcia muzyczne wspierające harmonijny rozwój dzieci i młodzieży.

Doświadczenie zawodowe:

Od 2019r.- Filharmonia Śląska- prowadzenie muzykoterapii dla seniorów w formacie grupowym;

Od 2018r. – udział w projekcie LongSTEP– prowadzenie sesji z dziećmi przedwcześnie urodzonymi oraz ich opiekunami na oddziale neonatologicznym oraz w okresie pohospitalizacyjnym, a także proces rekrutacji do projektu;

Od 2017r.- MuZka profesjonalny gabinet muzykoterapii- prowadzenie sesji w formacie grupowym oraz indywidualnym z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami rozwojowymi;

Od 2017r.- Fundacja Spectrum Liberi– prowadzenie sesji w formacie grupowym oraz indywidualnym    z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu;

Od 2017r.- Żłobek Twórczy zakątek- prowadzenie grupowych zajęć umuzykalniających z elementami wspierającymi ogólny rozwój dzieci;

Od 2016r.- Szkoła Muzyki Rozrywkowej MUZOWIA– prowadzenie grupowych zajęć umuzykalniających z elementami wspierającymi ogólny rozwój dzieci w wieku przedszkolnym (1,5-6lat);

Ważniejsze odbyte kursy i szkolenia:

2018r.- wyjazd w ramach wymiany studenckiej połączony z cyklem warsztatów w School of Music  w University of Louisville w Stanach Zjednoczonych;

2018r.- szkolenie w The Louis Armstrong Center for Music and Medicine w Nowym Yorku w Stanach Zjednoczonych;

2018r.- szkolenie z metody First Sounds: Rhythm, Breath and Lullaby Poziom 2 w Universitätsklinikum w St. Pölten w Austrii;

2018r.- szkolenie z zakresu muzykoterapii dla wcześniaków i ich opiekunów w ramach projektu LongSTEP w Bergen w Norwegii.

 

KONTAKT:

e-mail: justyna.kwasniok@gmail.com