Katarzyna Turek

Dr Katarzyna Turek, muzykoterapeuta, muzyk, magister sztuki. Ukończyła studia na Akademii Muzycznej we Wrocławiu (Kompozycja i Teoria Muzyki, specjalność: Muzykoterapia) oraz Katowicach (Instrumentalistyka, specjalność: obój). Pracę doktorską na temat Muzykoterapia a zmienność rytmu zatokowego serca oraz wybrane czynniki psychologiczne u młodzieży leczonej z powodu choroby nowotworowej obroniła na Wydziale Fizjoterapii AWF we Wrocławiu. Pracuje jako adiunkt w Zakładzie Muzykoterapii Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz jako konsultant muzykoterapii w Centrum Spotkań dla osób z otępieniem i ich opiekunów prowadzonym przez Dzienny Dom Pomocy „Na Ciepłej” MOPS we Wrocławiu.

 

Doświadczenie zawodowe:

 • Od 2017-obecnie: pracuje w Zakładzie Muzykoterapii Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (AMKL).
 • Od 2015-obecnie: pracuje jako koordynator muzykoterapii w Centrum Spotkań Dziennego Domu Pomocy Na Ciepłej MOPS we Wrocławiu
 • Od 2019 roku pełni funkcję opiekuna Studenckiego Koła Naukowego Muzykoterapii AMKL.
 • Od 2019 roku jest wykładowcą w Otwartej Akademii Muzycznej AMKL.
 • Od roku 2018 jest członkiem Komitetu Naukowego Ogólnopolskiej Konferencji dla Młodych Naukowców „Wieczór naukowca” Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
 • Od 2017 roku prezentuje zagadnienia z zakresu muzykoterapii podczas Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.
 • W 2017 roku uzyskała certyfikat ukończenia szkolenia „Muzykoterapia neurologiczna – teoria i praktyka” prowadzone przez Sarah Johnson MM MT-BC.
 • 2014-2016 uczestnik sekcji Personel grupy inicjującej nowego programu wsparcia dla osób z otępieniem oraz ich opiekunów Meetingdem: „Program wsparcia – Centrum Spotkań” realizowany przez Katedrę Psychiatrii Zakładu Psychiatrii Konsultacyjnej i Badań Neurologicznych Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (http://www.umed.wroc.pl/content/grant-dla-projektu-meetingdem)
 • W 2014 roku uzyskała Certyfikat Muzykoterapeuty. Certyfikat nadany przez Polskie Stowarzyszenie Muzykoterapeutów, uznawany jest przez Światową Federację Muzykoterapeutów. Upoważnia do posługiwania się skrótem MT-BC.
 • Od 2014 roku Członek Rady Naukowej „Polskiego Czasopisma Muzykoterapeutycznego” wydawanego przez Akademię Muzyczną im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.
 • 2014-obecnie: współpraca z Fundacją Siwy Dym we Wrocławiu http://www.siwydym.org.pl/o-nas/nasi-terapeuci/
 • 2013-obecnie: współpraca z Akademią Muzyczną im. K. Szymanowskiego w Katowicach
 • 2013-2017 pracownik Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wydział Fizjoterapii
 • 2012-2013 staż w Klinice Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • 2011-2013 prowadzenie muzykoterapii w Szpitalu Rehabilitacyjnym Hematologicznym dla Dzieci „Orlik” w Kudowie Zdrój w ramach projektu badawczego z puli środków dla młodych naukowców Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 • 2010-2014 prowadzenie muzykoterapii: Wrocławska Szkoła Rodzenia Uniwersytecki Szpital Kliniczny
 • 2009-2016 Oddział Kliniczny Dzienny Psychiatryczny Ogólny Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, USK: prowadzenie muzykoterapii, relaksacji

 

Jest autorką i współautorką publikacji naukowych z zakresu muzykoterapii w obszarze onkologii, psychogeriatrii oraz chorób neurodegeneracyjnych. Współpracuje z ośrodkami działającymi na rzecz promowania terapii przez sztukę oraz bierze czynny udział w programach wspierających osoby dotknięte różnymi chorobami, w tym cywilizacyjnymi.

 

Kontakt: katarzyna.turek@amkl.edu.pl

 

Publikacje (od 2011 roku):

 • Turek K. „Omówienie wybranych skal do oceny skuteczności muzykoterapii
  w obszarze chorób otępiennych” W: „Wrocławska Muzykoterapia” Tom III „Diagnoza w muzykoterapii klinicznej” Redakcja naukowa Paweł Cylulko, Joanna Gładyszewska-Cylulko, Wydawnictwo Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Wrocław 2020 (w druku).
 • Turek K. „Śpiewnik dla seniora”. Zespół redakcyjny serii  „Biblioteka Nestora”
  Agnieszka Pierzchalska, Zbigniew Machaj. Wydawnictwo Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, Wrocław 2019.

(dostępny wkrótce na stronie https://www.dops.wroc.pl/publikacje.php)

 • Turek K., Krzewska I. Znaczenie Ja cielesnego dla skuteczności terapii poprzez taniec u młodych kobiet. Polskie Pismo Muzykoterapeutyczne 2018 (w druku).

(dostępny wkrótce http://ppm.am.katowice.pl/)

 • Turek K. „Rola muzykoterapii w zachowaniu sprawności psychofizycznej u osób starszych”. W: „Sprawny umysł. Aktywności wspomagające funkcje poznawcze
  w wieku senioralnym”. Zespół redakcyjny serii  „Biblioteka Nestora” Agnieszka Pierzchalska, Zbigniew Machaj. Wydawnictwo Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, Wrocław 2018.

(dostępny na stronie https://www.dops.wroc.pl/publikacje.php)

 • Mraz, Turek K., Zygmont A. „Aktywny senior w rytmach muzyki i tańca” W: „Aktywny senior człowiek spełniony”. Redakcja – Anna Skrzek, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2018, s. 68-77.

(do zakupienia na stronie https://ksiegarnia.pwn.pl/Aktywny-senior,745384480,p.html)

 • Turek K., Rymaszewska J., Kazanowska B., Chybicka A. „Muzykoterapia dla dzieci leczonych z powodu choroby nowotworowej” W:. „Muzyka w życiu człowieka”. Redakcja – Lidia Hirnle. Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe  Atla 2, Wrocław 2016, s. 77-90.
 • Ruda K., Trypka „Zastosowanie wybranych technik neuromuzykoterapeutycznych w rehabilitacji pacjentów z otępieniem”. Psychogeriatria Polska 2014; 11, 1: 17-24.

(dostępny na stronie http://www.fozp.org.pl/w-numerze-1-2014/)

 • Ruda K., Trypka „Terapeutyczne znaczenie muzyki dla regulowania zaburzeń zachowania w rehabilitacji pacjentów chorujących na otępienie”. Psychogeriatria Polska 2013; 10, 4: 157-164. (dostępny na stronie http://docplayer.pl/1939182-Terapeutyczne-znaczenie-muzyki-dla-regulowania-zaburzen-zachowania-w-rehabilitacji-pacjentow-chorujacych-na-otepienie.html)
 • Ruda K., Rymaszewska J. „Wybrane zagadnienia z terapii muzyką osób chorujących na zaburzenia otępienne”. Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2013; 8, 1: 40-46. (dostępny na stronie https://www.termedia.pl/Artykul-pogladowy-Wybrane-zagadnienia-z-terapii-muzyka-osob-chorujacych-na-zaburzenia-otepienne,46,20823,1,0.html).
 • Ruda K, Rymaszewska J. „Muzyka o cechach relaksacyjnych a wybrane czynniki psychologiczne w pediatrii onkologicznej”. Onkologia Polska 2013; 16, 1: 5-10.
 • Krzewska I, Ruda K, Rymaszewska J. „Cielesny kontekst potencjałów zdrowia
  w rehabilitacji onkologicznej poprzez muzykę i ruch. Rozważania teoretyczne”. Fizjoterapia 2012; 20, 2: 43-49.
 • Ruda K, Kazanowska B, Rymaszewska J. „Zastosowanie muzykoterapii jako komponentu terapii zajęciowej w pediatrii onkologicznej (doniesienie z przeprowadzanych badań)”. W: Klimek A. (red.), Terapia zajęciowa-perspektywa międzynarodowa. Akademia Wychowania Fizycznego i. Bronisława Czecha w Krakowie, Kraków 2012; 169-177.
 • Ruda K, Kazanowska B.  „Muzykoterapia jako jeden z elementów kompleksowej opieki nad dzieckiem z chorobą nowotworową”. Onkologia Polska 2011, 14, 1: 22-25.