Ludwika Konieczna-Nowak

Dr Ludwika Konieczna-Nowak – kierownik Zakładu Muzykoterapii w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, muzykoterapeutka w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym im. ks. Leopolda Markiefki, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Muzykoterapeutów.

 

Jest absolwentką studium podyplomowego z zakresu muzykoterapii we wrocławskiej Akademii Muzycznej,  w tej specjalności kształciła się także w School of Music University of Louisville (Kentucky, USA). Uczestniczyła w 24th International Training Institute in Neurologic Music Therapy w Londynie (kurs zakończony otrzymaniem certyfikatu neuromuzykoterapeuty). Stopień naukowy doktora uzyskała w roku 2012, w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie (promotor: prof. Barbara Kamińska).

Brała aktywny udział w wielu konferencjach w kraju i zagranicą, jest autorką szeregu publikacji. Swoje zainteresowania praktyczne i naukowe koncentruje wokół muzykoterapii dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocji i zachowania.

 

Zakres specjalizacji:    muzykoterapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocji i zachowania, niedostosowaniem społecznym i niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym – podejście eklektyczne

 

Doświadczenie praktyczne:

2007/2008 – praktyki zawodowe w Louisville (USA):

– Churchill Park School (dzieci ze znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną, muzykoterapia grupowa, superwizor: Cheryle Lawrance)

– Louisville Deaf Oral School (dzieci w wieku wczesnoszkolnym z niedosłuchem, muzykoterapia grupowa, superwizor: Greta Gillmeister)

– Hazelwood Center (dorośli z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym, muzykoterapia indywidualna, superwizor: Julia Purcell)

 

Od 2008 – muzykoterapeuta w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym im. ks. Leopolda Markiefki (muzykoterapia indywidualna i grupowa z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami emocji i zachowania, niedostosowaniem społecznym oraz niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym; muzykoterapia w formie aktywnej).

Od 2009 – asystent a następnie adiunkt w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach; prowadzi zajęcia z przedmiotów takich jak: techniki muzykoterapeutyczne, muzykoterapia praktyczna, muzykoterapia w resocjalizacji, współczesne kierunki muzykoterapii.

 

Kontakt:
Ludwika Konieczna-Nowak
Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego
Ul. Zacisze 3
40-025 Katowice
Tel. 507 797 171
Email: L.Konieczna@am.katowice.pl

 

Ostatnie publikacje:

Konieczna-Nowak, L. (2013). Wprowadzenie do muzykoterapii. Wydawnictwo Impuls.

Konieczna-Nowak, L. (2013). Możliwości stosowania muzykoterapii w leczeniu osób z zaburzeniami psychicznymi. Praktyka i stan badań. Psychiatria i psychoterapia, 9(2).

Konieczna-Nowak, L. (2012). Muzykoterapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocji
i zachowania
, [w:] K. Stachyra (red.), Podstawy muzykoterapii. UMCS, Lublin