Marta Siepsiak

 

Marta Siepsiak – absolwentka muzykoterapii w Akademii Muzycznej we Wrocławiu oraz Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie (nauczanie muzyki w szkole ogólnokształcącej).  Odbyła 7 miesięczne stypendium na Wydziale Muzykoterapii w  Konserwatorium Muzycznym w Weronie (Włochy). Ukończyła szkołę muzyczną II st. w klasie perkusji oraz I st. w klasie fortepianu. Obecnie studentka psychologii klinicznej dziecka w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (Warszawa). Czynnie uczestniczy w konferencjach i szkolenia specjalistycznych z zakresu  muzykoterapii i pracy z dziećmi.

 

Muzykoterapeuta w ośrodku  rehabilitacyjno- leczniczym Tabita- Lux Med w Konstancinie Jeziornie, nauczyciel muzyki w Szkole Podstawowej nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi  i w Gimnazjum nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie. Od 3 lat prowadzi muzykoterapię i zajęcia umuzykalniające w przedszkolach i ośrodkach  dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Pracuje m.in.  z dziećmi ze spektrum autyzmu, zespołem Downa, ADHD, MPD, zaburzeniami emocjonalnymi oraz z osobami dorosłymi  z zaburzeniami depresyjnymi i zaburzeniami osobowości.

W ramach studiów z muzykoterapii odbyła praktyki w  Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu, na Oddziale rehabilitacji kardiologicznej MEDINET we Wrocławiu i w Zakładzie Opieki Zdrowotnej-Oddział Dzienny Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu.

Kontakt:

Marta Siepsiak

email: marta.siepsiak@gmail.com