Monika Surmacz

Monika Surmacz – muzykoterapeutka, pedagożka specjalna. Absolwentka Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi (kierunek: Muzykoterapia) oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (kierunek: Pedagogika Specjalna, specjalność: Edukacja integracyjna i włączająca).

Zakres specjalizacji
Muzykoterapia indywidualna oraz grupowa dla dzieci, młodzieży i rodzin (w tym dla osób z wyzwaniami rozwojowymi m.in.: z opóźnionym rozwojem mowy, ze spektrum autyzmu w tym z zespołem Aspergera, z zespołem Downa, z niepełnosprawnościami sprzężonymi).

 

Doświadczenie zawodowe
Od 2019 roku prowadzenie muzykoterapii indywidualnej i grupowej w gabinecie muzykoterapeutycznym w Radomiu.
Od 2015 roku prowadzenie muzykoterapii indywidualnej i grupowej oraz zajęć muzycznych z elementami muzykoterapii w placówkach oświatowych w Radomiu.

Ważniejsze odbyte kursy i szkolenia
10/2020 – Komunikacja alternatywna i wspomagająca AAC, Warszawa;
2019/2020 – Formy i style improwizacji muzykoterapeutycznej, Katowice;
12/2019 – Terapeutyczne pisanie piosenek, Katowice;
10/2019 – Muzykoterapia w deficytach słuchu, Katowice;
07/2019 – Nordoff Robbins Summer School 2019, Londyn;
2018/2019 – Mobilna Rekreacja Muzyczna I i II st., Warszawa;
11/2018 – Relaksacja i wizualizacja w muzykoterapii, Katowice.

Dane kontaktowe
Gabinet Muzykoterapia Monika Surmacz w Radomiu ul.Wierzbicka 99C lok.209B
tel. 515-660-772
email: monikasurmacz@muzykoterapia.radom.pl
www.muzykoterapia.radom.pl
www.facebook.com/muzykoterapia.radom
www.instagram.com/muzykoterapia.radom