Olimpia Minkina-Wyglądacz

Ukończyła z wyróżnieniem studia magisterskie z zakresu muzykoterapii na Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Jest absolwentką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie uzyskała dyplom licencjata pedagogiki. Studiowała również śpiew solowy na Akademii Muzycznej w Krakowie. W czerwcu 2015 roku ukończyła roczny kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki.

Odbyła liczne szkolenia i warsztaty oraz brała udział w konferencjach (jako słuchacz i prelegent) z zakresu pedagogiki i muzykoterapii w kraju i za granicą (m.in. University of Louisville USA, Collage of Music – Lexington USA, Akademia Muzyczna Katowice, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Ukończyła trzystopniowe szkolenie terapii behawioralnej dzieci i młodzieży z autyzmem.

Z pasji i zamiłowania do muzykoterapii założyła i prowadzi pierwszy na Śląsku gabinet MUZYKOWO muzyka i terapia, który specjalizuje się w prowadzeniu muzykoterapii dla dzieci ze specjalnymi potrzebami.

 

Zakres specjalizacji:

Specjalizuje się w muzykoterapii dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i zaburzeniami zachowania. Pracuje w podejściu eklektycznym z elementami muzykoterapii behawioralnej.

 

Doświadczenie praktyczne:

Od 2014 Specjalna Niepubliczna Szkoła Podstawowa Arka Noego w Katowicach

Prowadzenie zajęć edukacji muzycznej oraz muzykoterapii indywidualnej w ramach rewalidacji indywidualnej (dzieci z niepełnosprawnością w stopniu lekkim i umiarkowanym).

 

Od 2013 Stowarzyszenie na Rzecz Przyjaciół i Rodzin Osób z Zespołem Downa Szansa

Prowadzenie muzykoterapii grupowej oraz zespołu muzycznego dla dzieci i młodzieży
z Zespołem Downa.

 

Od 2013 Fundacja Arka Noego w Katowicach

Prowadzenie muzykoterapii grupowej dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym.

 

Od 2013 MUZYKOWO – muzyka i terapia

Prowadzenie muzykoterapii indywidualnej i grupowej dla dzieci ze specjalnymi potrzebami (autyzm, padaczka, Zespół Downa, ADHD, opóźnienia rozwoju mowy, niepełnosprawność intelektualna). Konsultacje terapeutyczne dla rodziców.

 

2013 – 2014 Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Katowicach

Stanowisko: wolontariusz – muzykoterapeuta

Współprowadzenie wraz z pedagogiem i psychologiem zajęć grupowych dla dzieci
z wykorzystaniem muzykoterapii

 

Od 2013 Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Prowadzenie wykładów i ćwiczeń z zakresu emisji głosu dla słuchaczy studiów podyplomowych w specjalności muzykoterapia

 

2013 Fundacja Iskierka

Prowadzenie warsztatów muzykoterapeutycznych dla dzieci hospitalizowanych na oddziałach onkologii dziecięcej w Katowicach, Zabrzu i Chorzowie

 

2013 Specjalny Punkt Terapeutyczno-Przedszkolny w Katowicach

Stanowisko: nauczyciel wspomagający i muzykoterapeuta

Pomoc nauczyciela w grupie dzieci z autyzmem oraz prowadzenie muzykoterapii indywidualnej

 

2010 – 2015 Szkoła Muzyczna YAMAHA w Katowicach

Prowadzenie zajęć umuzykalniających dla dzieci od 4 miesiąca życia do 6 lat

 

2011 – 2013

 

Praktyki muzykoterapeutyczne – prowadzenie muzykoterapii indywidualnej i grupowej
z różnymi grupami klientów (m.in. dzieci z zaburzeniami emocji i zachowania, osoby starsze z niepełnosprawnością ruchową, demencją)

 

 

Kontakt:

Olimpia Minkina-Wyglądacz

MUZYKOWO muzyka i terapia

Ul. Gromadzka 59

40-771 Katowice

www.muzykowo.com.pl

Tel:  724 074 888

E-mail: olimpia@muzykowo.com.pl