Sara Knapik-Szweda

dr Sara Knapik-Szweda– absolwentka Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, specjalność: muzykoterapia (dyplom z wyróżnieniem). Doktorat obroniła w 2018 roku na Uniwersytecie Śląskim, na Wydziale Pedagogiki i Psychologii w Katowicach. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Muzykoterapeutów, pełniąc funkcję skarbnika.

 

Zakres specjalizacji: muzykoterapia prowadzona indywidualnie  i grupowo z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi (m.in. autyzm, zespół Aspergera, zespół Retta), z zaburzeniami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. W swojej pracy wykorzystuje podejście eklektyczne z elementami Muzykoterapii Kreatywnej (podejście Nordoff-Robbins).

Doświadczenie:

2010- Uczestnictwo w prezentacji oraz warsztatach na Międzynarodowym Spotkaniu Warsztatowym „Muzykoterapia Kreatywna”- prowadzone przez dr. Cliva Robbins -współtwórcy modelu Muzykoterapii Kreatywnej Paul Nordoff & Clive Robbins;

2010- Seminarium muzykoterapeutyczne “Różne oblicza mzuykoterapii” prowadzone przez dr Barbara Wheeler, Director of Music Therapy School of Music University of Louisville oraz  dr Wendy Magee;

Marzec 2010-wyjazd w ramach wymiany studenckiej do School of Music University of Louisville w Stanach Zjednoczonych-wymiana doświadczeń, współudział i obserwacja w praktykach muzykoterapeutycznych w różnych placówkach w Louisville (szkoły specjalne, ośrodki dla osób starszych i niepełnosprawnych, przedszkole specjalne, szpitale), przedstawienie prezentacji dotyczącej polskiej działalności muzykoterapeutycznej, poznanie zaawansowanych metod terapeutycznych, czynne uczestnictwo w warsztatach muzykoterapeutycznych;

2009-2010-praktyki w Domu Pomocy Społecznej dla osób starszych i chorych. Prowadziłam sesję muzykoterapeutyczne grupowe oraz indywidualne. Przygotowywałam program terapeutyczny dla osób starszych (z demencją, choroba Alzheimera, po wylewach, o zaburzeniach neurologicznych);

2011- objęcie stanowiska muzykoterapeuty w CENTRUM REHABILITACYJNO – OŚWIATOWYM “ODRODZENIE w Katowicach. Prowadzenie sesji grupowych i indywidualnych z dziećmi i młodzieżą o różnym stopniu niepełnosprawności.  Prowadzenie zajęć muzykoterapeutycznych z małymi dziećmi i rodzicami w ramach Klubu Malucha;

2012- prowadzenie szkoleń dotyczących muzykoterapii i pracy z dziećmi niepełnosprawnymi w ramach Zawodowego Kursu Arteterapii organizowanego przez Fabrykę Kreatywności w Chorzowie;

2012- rozpoczęcie pracy w Centrum Diagnostyki i Terapii „In Corpore” w Katowicach na  stanowisku  muzykoterapeuty;

2013- rozpoczęcie pracy w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym  nr 47 w Katowicach z oddziałami specjalnymi  jako muzykoterapeuta;

2013- rozpoczęcie pracy w Akademii Muzycznej w Katowicach jako wykładowca;

2014- rozpoczęcie współpracy z Terapeutycznym Punktem Przedszkolnym w Mikołowie dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi;

Brała udział w wielu szkoleniach dotyczących zaburzeń rozwojowych, konferencjach i warsztatach muzykoterapeutycznych. Swoją działalnością pragnie rozszerzać informacje dotyczące istoty muzykoterapii w działaniach terapeutycznych i rehabilitacyjnych. Działalność badawczo-naukową skupia na osobach autystycznych.

Kontakt:

Emial: knapik.sara@gmail.com

Tel. 666-059-078