Sara Knapik-Szweda

Sara KnapikSzweda, doktor nauk społecznych, certyfikowana muzykoterapeutka MT-C (nr 5/2018; nr 5/2023) certyfikowana superwizorka (nr 1/2022), adiunkt na Wydziale Nauk Społecznych, w Instytucie Pedagogiki, tutorka (certyfikat 2023) związana jest z Uniwersytetem Śląskim, gdzie w 2018 roku obroniła pracę doktorską na temat zastosowania terapii muzycznej w podejściu rozwojowym u dzieci ze spektrum autyzmu/dzieci autystycznych. Jest klinicystką i badaczką, specjalizującą się w pracy z dziećmi i ich rodzinami z wyzwaniami fizycznymi, neurologicznymi, intelektualnymi oraz emocjonalnymi (trauma) w swoim własnym Centrum Terapii Muzycznej – MUZKA. Współpracuje także jako wykładowca w Katedrze Muzykoterapii w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Aktualnie pracuje w dwóch szpitalach, z wcześniakami na oddziale intensywnej opieki neonatologicznej (NICU), wykorzystując podejście terapii skoncentrowanej na rodzinie (była pierwszym terapeutą muzykoterapii, który wprowadziła terapię muzyczną dla wcześniaków w Polsce i polskim szpitalu). Była terapeutką muzyczną i rekruterem w międzynarodowym projekcie badawczym LongStep 2018-2022. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Muzykoterapii, pełniąc rolę skarbnika.

Jej zainteresowania badawcze obejmują podejście humanistyczne, relacje, które zachodzą podczas procesu terapii muzycznej między uczestnikami, terapię muzyczną skupioną na rodzinie Family-Centered Music Therapy oraz terapię muzyczną zorientowaną na zasoby Resourced-oriented Music Therapy.  Przeprowadziła liczne warsztaty z terapii muzycznej dla innych specjalistów i rodziców. Obecnie pracuje nad projektem badawczym o charakterze jakościowym: „Znaczenie długoterminowej muzykoterapii u dzieci autystycznych. Perspektywa matek”, współpracując z Grace Thompson, profesorem nadzwyczajnym i kierownikiem Katedry Muzykoterapii na University of Melbourne, redaktorem Nordic Journal of Music Therapy.

Brała udział w konferencjach i sympozjach ogólnopolskich i międzynarodowych, prezentując swoje doniesienia badawcze i kliniczne:

World Congress of Music Therapy 2014: Cultural Diversity in Music Therapy Practice, Research and Education w Krems (Austria)

World Congress of Music Therapy 2017: Moving Forward with Music TherapyInspiring Next Generation w Tsukuba (Japonia)

European Music Therapy Conference 2019: Fields of Resonance w Aalborgu (Dania)

European Music Therapy Conference 2022: Music Therapy in Progress. Place disturb w Edenburgu (Szkocja)

Sympozjum „Music Therapy with Families” 2022 w Wiedniu (Austria),

Konferencja „Trauma, Music and Music Therapy”, 2023, w Akademii Muzycznej im Karola Szymanowskiego w Katowicach (Polska)

Konferencja „Soma i Psyche w muzyce i w terapii” 2023, w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kejstuta Bacewiczów Łodzi (Polska)

Udział w komitecie naukowym oraz aktywne uczestnictwo w konferencji Kreatywność w arteterapii 2023, w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi (Polska)

 

Najnowsze publikacje:

Knapik-Szweda, S. (2020). Znaczenie technik muzykoterapeutycznych we wsparciu rozwoju dziecka z autyzmem, Warszawa, Wydawnictwo Difin.

Knapik-Szweda, S. (2021). Muzykoterapia jako forma wczesnej interwencji na oddziale intensywnej terapii noworodka. Studium przypadku, Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej, 44, s. 140-157.

Knapik–Szweda, S. (2023). Muzykoterapia w neonatologii – wymiar społeczny, kulturowy i medyczny. W: I. Domina & M. Maciąg, (red.), Muzyka w kontekście społecznym, kulturowym i medycznym (s.117–137), Warszawa, Wydawnictwo naukowe TYGIEL.

Knapik-Szweda, S. Postulka, M. (2023). Praktyczne zastosowania muzykoterapii wśród wcześniaków na Oddziale Intensywnej Terapii Noworodka. W: D. Kozłowska-Rup, E. Gabryel, J.Świetliński (red.), Neonatologia praktyczna dla pielęgniarek i położnych (s. 562-577). Warszawa PZWL Wydawnictwo Lekarskie.

 

Kontakt:

Sara Knapik-Szweda i Muzka – muzykoterapia

666-059-078

 

kontakt@muzka.katowice.pl

https://muzka.com.pl/

https://www.facebook.com/MuzKaMuzykoterapia

https://www.instagram.com/muzkamuzykoterapia/