System certyfikacji polskich muzykoterapeutów opracowany i kierowany przez Polskie Stowarzyszenie Muzykoterapeutów przy wsparciu członka Komisji Edukacji i Szkolenia Muzykoterapeutów Światowej Federacji Muzykoterapii (Commission on Education and Training, WFMT) ma na celu wyłonienie i promowanie muzykoterapeutów dobrze wykonujących swoją pracę. Muzykoterapeutów, którzy dzięki posiadanej wiedzę i umiejętnościom mogą stać się liderami wpierającymi rozwój muzykoterapii w swoim rejonie zamieszkania, a także w całej Polsce, dając wsparcie kolejnym pokoleniom muzykoterapeutów.

Polskie Stowarzyszenie Muzykoterapeutów rekomenduje muzykoterapeutów, którzy otrzymali Certyfikat Muzykoterapeuty, instytucjom państwowym, prywatnym, placówkom terapeutycznym, leczniczym, edukacyjnym oraz potencjalnym pracodawcom. Promuje certyfikowanych muzykoterapeutów w mediach oraz na swoich stronach internetowych.

W skład Komisji Certyfikacyjnej wchodzą uznani specjaliści z zakresu muzykoterapii z Polski i zagranicy.

 

Oto dokumenty, które są potrzebne do ubiegania się o Certyfikat Muzykoterapeuty (kliknij na tytuł, aby pobrać):

 

1. Arkusz certyfikacyjny

2. Opis materiału audio-wideo zamieszczonego na pendrive lub karcie pamięci

3. Zgoda pacjenta na rejestrację sesji