Dramaterapia w teorii i praktyce – wprowadzenie. 09.2014-01.2015

Pierwszy w Polsce Kurs Specjalistyczny

„Dramaterapia w teorii i praktyce – wprowadzenie”

 

Polskie Stowarzyszenie Dramaterapii we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Tworek „Amici di Tworki” i Sekcją Naukową Arteterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, zaprasza na kurs specjalistyczny

Dramaterapia w teorii i praktyce – wprowadzenie.

Wrzesień 2014 – styczeń 2015

Kurs adresowany jest do osób pracujących lub przygotowujących się do pracy w obszarze psychoterapii, psychiatrii, arteterapii, socjoterapii, edukacji a także studentów i absolwentów psychologii, pedagogiki oraz szkół teatralnych.

Kurs ma charakter szkolenia uzupełniającego dla specjalistów, którzy pragną rozwijać własne kompetencje, zdobyć nowe narzędzia i techniki w codziennej pracy zawodowej. Skierowany jest także do osób, które chciałyby rozpocząć pełne szkolenie z dramaterapii i w przyszłości uzyskać certyfikat Dramaterapeuty. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem II etapu kurs z Dramaterapii przy merytorycznym wsparciu Roehampton University w Londynie.

Czym jest Dramaterapia?

Dramaterapia powstała w Wielkiej Brytanii w latach 60tych ubiegłego stulecia i  stanowi unikalną formą psychoterapii, w której kreatywność, gra, improwizacja, tworzenie opowieści oraz akcja sceniczna zajmują centralną pozycję w relacji terapeutycznej. Dramaterapia w głównej mierze opiera się na pracy z metaforą. Dramaterapeuci łączą w swojej pracy umiejętności z dwóch dziedzin – teatru i psychologii. Podobnie jak inni terapeuci z kręgu arteterapii zakładają, że nieświadome treści klienta nie zawsze mogą być w pełni przepracowane i wyrażone drogą werbalną. Stąd potrzeba korzystania z technik artystycznych i projekcyjnych. Dramatyczna projekcja służy projektowaniu nieświadomych treści na odgrywającą postać lub  inny materiał użyty w terapii, na przykład miniaturowe figurki, pacynki, lalki. Proces ten umożliwia wgląd w osobiste problemy klienta, przepracowanie ich na poziomie ciała i umysłu i osiągnięcie zmiany.

Cele kursu

Podstawowym celem kursu jest upowszechnianie wiedzy na temat tego, czym jest dramaterapia i jakie ma zastosowanie. Kurs umożliwia zapoznanie się, z dotąd nieznaną w Polsce, metodą pracy terapeutycznej, poznanie ciekawych i twórczych technik psychoterapeutycznych, rozwinięcia swoich kompetencji zawodowych i osobistych.

Program kursu

Program kursu obejmuje podstawowe zagadnienia teoretyczne z zakresu dramaterapii i zajęcia praktyczne (I moduł) oraz część teatralną opartą na technikach improwizacji, pracy z ciałem, pracy z monodramem i inscenizacją teatralną (II moduł). Warsztat zakończony będzie prezentacją wybranej części inscenizacji w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.

Całość kursu obejmuje 70 godzin dydaktycznych.

Uczestnicy kursu otrzymają certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu wydany przez Polskie Stowarzyszenie Dramaterapii, Towarzystwo Przyjaciół Tworek Amici di Tworki, Sekcję Naukową Arteterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Zajęcia odbywać się będą raz w miesiącu, w trybie weekendowym, od września do stycznia. Planowany termin rozpoczęcia to  3 października 2014. Zgłoszenia przyjmujemy do 22.09 2014

Harmonogram zajęć:

piątek 17- 20

sobota 10 – 17

niedziela 10 – 17

I moduł – Wstęp do Dramaterapii (teoria i praktyka)

3-5 października

7-9 listopada

II moduł– Warsztaty teatralne

12-14 grudnia

23-25 stycznia

Kurs odbywać się będzie na terenie Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. Prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.

Koszt szkolenia 2000 zł (płatność w całości lub w ratach 4 x 550 zł).*

*Rabat dla uczestników warsztatów z zakresu dramaterapii z lat 2012/2013 – 10%

Zgłoszenia należy wysyłać na adres: a.szymanowska@dramaterapia.pl lub pracowniacialoimetafora@gmail.com Tel.: 601 889 688 – Anna Szymanowska, 533 190 878 – Olga Wiankowska. Ilość miejsc ograniczona. Warunkiem rezerwacji miejsca będzie dokonanie przedpłaty w wysokości 150 zł

Program kursu obejmuje podstawowe zagadnienia teoretyczne z zakresu Dramaterapii oraz ćwiczenia praktyczne.

MODUŁ I

Dramaterapia w teorii i paktyce.

Podstawy teoretyczne Dramaterapii. – Źródła i inspiracje psychologiczne.

  • Wstęp do Dramaterapii.
  • Dramaterapia w praktyce czyli charakterystyczne cechy terapeutycznego procesu.
  • Paradygmat EPR wg. Sue Jennings: Embodiment, Projection and  Role. Model dramaterapii oparty na psychologii rozwojowej dziecka.
  • Kreatywno – ekspresyjny  model Dramaterapii. Spontaniczna zabawa jako istota terapii.
  • Znaczenie metafory i symbolu w terapeutycznej relacji z klientem.
  • Projekcyjne metody stawiania diagnozy.  „Six Parts of Story Making” M. Lahad.
  • Model Dramaterapii oparty na koncepcji odgrywania ról stworzony przez Roberta Landy.
  • Rytuał a dramaterapia.
  • Dramaterapia grupowa i indywidualna, podobieństwa i różnice.

 

MODUŁ II

Warsztaty teatralne:

1.Sztuka improwizacji, praca z ciałem i głosem.

2. Praca z tekstami literackimi dotyczącymi chorób psychicznych. Różnorodne metody eksplorowania tematu.

4. Zastosowanie w praktyce metod dramaterapeutycznych i teatralnych.

3. Praca nad spektaklem i jego przedstawienie na zakończenie kursu w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Pruszkowie

 

Osoby prowadzące:

Anna Szymanowska

Anna Szymanowska jako pierwsza Polka ukończyła podyplomowe studia z zakresu
Dramaterapii na Uniwersytecie Roehampton w Londynie w 2006 r. W Wielkiej Brytanii
Dramaterapia jest uznaną formą psychoterapii a zawód dramaterapeuty jest
zarejestrowany przez władze państwowe. Gwarantuje to, że osoba która
legitymuje się dyplomem danego Uniwersytetu przeszła odpowiednie szkolenie,
które spełnia określone standardy etyki zawodowej. Dramaterapeuci pracują w
szkołach, szpitalach psychiatrycznych, ośrodkach pomocy społecznej, w
więzieniach i w innych miejscach, gdzie znajdują się osoby
wymagające pomocy psychologicznej.  Od kilku lat stara się przecierać szlaki
w Polsce dla tej unikatowej, łączącej różne nurty  psychoterapii metody.
Posiada doświadczenie kliniczne w pracy z dziećmi z zaburzeniami zachowania oraz problemami emocjonalnymi, z seniorami, z osobami cierpiącymi na depresję oraz schizofrenię. Od 2007 roku prowadzi zajęcia z Dramaterapii dla studentów psychologii na UKSW w Warszawie. Odbyła również praktykę w Polsce w Szpitalu Leczenia Nerwic w Komorowie. Obecnie pracuje w Centrum Psychoprofilaktyki i Terapii w Warszawie.

Należy do Brytyjskiego Stowarzyszenia Dramaterapeutów BADth oraz Europejskiej Federacji Dramaterapii EFD.

Jest Prezesem Polskiego Stowarzyszenia Dramaterapii. Więcej informacji na www.dramaterapia.pl

Olga Wiankowska

Psycholog, psychoterapeutka, certyfikowana trenerka i praktyk dramy. Jest absolwentką Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Psychologii SWPS w Warszawie oraz Podyplomowych Studiów Pedagogiki Resocjalizacyjnej „Pedagogium“. Obecnie w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego przygotowującego do certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Instytutu Psychodramy. Pracuje jako psychoterapeutka w Centrum Psychologicznym Syntonia, Pracowni Psychologii Praktycznej PePe oraz prowadzi warsztaty w Pracowni Ciało & Metafora.

Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Dramaterapii.

Monika Rejtner

Dramaterapeutka i dramaturżka, teatrolożka, członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Dramaterapii. Absolwentka studiów magisterskich: Wiedzy o Teatrze na Akademii Teatralnej w Warszawie i Dramatherapy na Uniwersytecie w Maynooth. Specjalizuje się w terapii dzieci i dorosłych z problemami psychicznymi i trudnościami adaptacyjnymi.  Okazjonalnie wykłada na kierunku Dramatherapy na Uniwersytecie w Maynooth.  Opublikowała artykuł w „Irish Journal of Creative Arts Therapist” oparty na swoich badaniach dotyczących zastosowania metody Grotowskiego w leczeniu ludzi z przewlekłą depresją. Posiada certyfikat z psychologii Junga dla arterapeutów Limerick Institute of Technology. Prowadzi blog  www.sztuka-i-psychoterapia.blog.pl

Samanta Zarzycka

Certyfikowana Terapeutka Tańcem i Ruchem oraz członek Niemieckiego Stowarzyszenia Tańcem i Ruchem DGT  (Deutsche Gesellschaft für Tanztherapie e.V.). Trenerka Dramy w Drama Way Centrum Szkoleń i Rozwoju, członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Dramaterapii. Absolwentka licznych kursów i warsztatów opartych na pracy z ciałem (balet, taniec jazzowy, tańce etniczne, pantomima i teatr fizyczny, swing, tango argentyńskie). Prowadzi taneczno-teatralne warsztaty w Pracowni Ciało & Metafora. Pracuje z młodzieżą, dorosłymi i seniorami. Posiada również wykształcenie germanistyczno-lingwistyczne i pracuje również jako tłumaczka i nauczycielka j. niemieckiego.

Serdecznie zapraszamy

Polskie Stowarzyszenie Dramaterapii

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *