Gabinet arteterapii oferuje indywidualne sesje arteterapii, konsultacje oraz arteterapię grupową.

Gabinet oferuje wsparcie klientom o różnorodnych potrzebach, związanych m.in.: z zaburzeniami emocjonalnymi, zaburzeniami rozwojowymi, kryzysem, stratą, chorobą psychiczną, chorobą onkologiczną, stresem posttraumatycznym, nieśmiałością, zaburzeniami odżywiania, kryzysem w pracy zawodowej.

Arteterapia skierowana jest do dorosłych, dzieci i dorastającej młodzieży.

Arteterapię prowadzi:
Marta Szczukiewicz – arteterapeutka. Ukończyła Kurs Podyplomowy Arteterapia organizowany przez Polski Instytut Ericksonowski we współpracy z INSEA, prowadzony według programu zaakceptowanego przez Oddział Łódzki Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.Odbyła staż kliniczny w Pracowni Terapii przez Sztukę w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gnieźnie. Uczestniczy w szkoleniu psychoterapii analitycznej organizowanym przez Polskie Towarzystwo Psychoanalizy Jungowskiej. W pracy terapeutycznej koncentruje się na odkryciu i rozwoju indywidualnego potencjału, twórczym podejściu do kryzysów, choroby, traumy i zmian życiowych oraz na poszukiwaniu pracy życia.