GWSP w Chorzowie zaprasza na studia licencjackie “Terapia Artystyczna”

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Chorzowie zaprasza na studia licencjackie “Terapia Artystyczna”

Colorful facade of building in Little India, Singapore

Arteterapeuta przez duże A

GWSP Chorzów jako pierwsza Uczelnia w Polsce uzyskała zgodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prowadzenie kierunku studiów: Terapia Artystyczna.

Pomagają, konsultują, bawią się, towarzyszą w rozwoju.

Kto taki? Arteterapeuci. Coraz częściej można spotkać osoby korzystające z różnych dziedzin sztuki w przestrzeniach rozwoju, edukacji i terapii. Korzystają z jej dobrodziejstw  w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Jej początki można zauważyć w  czasach starożytnej Grecji i Rzymie. Wiek XIX to nowe rozumienie sztuki i jej roli w wyrażaniu ekspresji osobistej oraz autoarteterapuetycznym oddziaływaniu na twórcę. Współcześnie arteterapeuci wkraczają w przestrzeń edukacji, terapii (w placówkach edukacyjnych, terapeutycznych i ośrodkach zdrowia)oraz rozwoju osobistego łącząc dziedziny rozwoju, doradztwa i coachingu.

Arteterapeuta jakiego kreuje Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Chorzowie, swoje działania będzie opierał na wieloobszarowym i wielodyscyplinarnym  podejściu do terapii i rozumieniu zawodu terapeuty w szerokim znaczeniu, co wydaje się być zgodne z obowiązującymi tendencjami m.in. psychologii, psychiatrii, kulturoznawstwie, a przede wszystkim z zapotrzebowaniem rynku pracy.

Arteterapeuta przez duże A, to osoba, która posiada podstawową wiedzę z zakresu nauk o sztuce, nauk medycznych, o zdrowiu, i kulturze fizycznej oraz nauk społecznych. Jest przygotowany do pracy w zespołach wielospecjalistycznych (artystów, pedagogów, lekarzy, szeroko pojętego profesjonalnego środowiska zawodowego). Posiada wiedzę i podstawowe umiejętności z różnych dziedzin sztuki: sztuki plastyczne, sztuki wizualne, muzyka, rękodzieło, teatr, taniec, ruch, media współczesne, literatura…

Potrafi działać w wybranym obszarze, świadomie proponuje medium sztuki w zależności od potrzeb klienta lub grupy, z uwzględnieniem własnych zainteresowań artystycznych. To arteterapeuta tworzący, rozwijający się, będący w procesie autoarteterapii, doświadczający procesu zmiany i świadomie korzystający z wybranych obszarów sztuki.

Właśnie dlatego Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości już w styczniu rozpocznie nabór na pierwszy w Polsce kierunek studiów licencjackich Terapia Artystyczna. Decyzja o uruchomieniu kierunku została nadana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 4 listopada 2013 roku (decyzja nr DKN.ZNU.6022.155.5.2013.ŁA). GWSP Chorzów rozpocznie także studia podyplomowe dotyczące arteterapii, nastawione na praktyczną wiedzę i umiejętności.

Na specjalności Arteterapia studenci rozwiną swoje zdolności twórcze. Posiądą rozległą wiedzę i umiejętności z takich zakresów jak: sztuki plastyczne z podstawową wiedzą z zakresu historii sztuki, teatroterapia, choreoterapia, biblioterapia, terapia tańcem i ruchem, muzykoterapia. Będą potrafili wykorzystać rękodzieło w procesie arteterapii oraz animować działania w grupie arteterapeutycznej. Będą samodzielnie planowali sesje arteterapeutyczne w wybranym obszarze sztuki. GWSP w Chorzowie, to szkoła, która rozpoczyna kształcenie arteterapeuty przez duże A.

Chcesz poznać szczegóły dotyczące studiów licencjacki lub podyplomowych, wejdź na:

http://www.gwsp.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-licencjackie/arteterapia

lub

http://www.gwsp.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/arteterapia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.