Zapraszamy do współpracy i dzielenia się swoją wiedzą, doświadczeniami i spostrzeżeniami na łamach journalu „Terapia przez Sztukę” . Zacznijmy opisywać szczegółowo i wnikliwie to, czym się zajmujemy, podzielmy się badaniami, przybliżmy co dzieje się w dziedzinie arteterapii w Polsce i za jej granicami. Cenne dla nas wszystkie teksty – zarówno przygotowane przez profesjonalistów, jak i osoby, które dopiero rozpoczynają swoją zawodową drogę. Dążymy do tego, aby nasz journal oraz towarzysząca mu wirtualna platforma stały się miejscem wymiany poglądów terapeutów wykorzystujących sztuki wizualne, muzykoterapeutów, choreoterapeutów i osób innych specjalności, którzy widzą swoje miejsce pod wspólnym parasolem szeroko rozumianej arteterapii.

Z tym bagażem doświadczeń spróbujmy wspólnie tworzyć nowoczesną dyscyplinę. Mając bardzo bogate tradycje w zakresie wykorzystywania sztuki i twórczości oraz szereg osób z pasją oddanych swojej pracy, jesteśmy w stanie nie tylko wpłynąć na uznanie zawodu w Polsce, ale również zafascynować swoimi działaniami i pomysłami arteterapeutów z kraju i zagranicy. Wspólnie twórzmy platformę współpracy i wymiany poglądów. Portal internetowy, na którym ukazuje się „Terapia Przez Sztukę” umożliwia prowadzenia dyskusji, publikację bieżących informacji na temat konferencji i wydarzeń związanych z terapią przez sztukę oraz wzbogaca journal o materiały multimedialne.

Mamy nadzieję, że nasza wspólna przestrzeń stanie się dla wszystkich zainteresowanych testem jakości polskiej arteterapii i krytycznym komentarzem aktywności podejmowanych w tej dziedzinie.

 

Jak publikować w „Terapii przez Sztukę”?

Aby zadbać o możliwie najlepszy poziom publikowanych tekstów, wszystkie artykuły naukowe publikowane w naszym journalu są recenzowane przez niezależnych specjalistów. Recenzji nie podlegają eseje, głosy w dyskusji, sprawozdania i informacje na temat warsztatów i konferencji.

 

Jeśli masz artykuł, który chciałbyś zamieścić w czasopiśmie „Terapia przez Sztukę” prosimy o przesłanie na adres biuro@arteterapia.pl lub na nośniku elektronicznym (CD, DVD) pocztą na adres:

Redakcja czasopisma „Terapia przez Sztukę”

Polskie Stowarzyszenie Terapii Przez Sztukę
Al. Kraśnicka 2A
20-718 Lublin

 

Autor jest zobowiązany do przesłania następujących materiałów:

 1. Artykułu (w formacie .doc lub .docx) wraz ze wszystkimi załącznikami (zdjęcia w formacie .jpg w osobnym pliku)
 2. Zdjęcie oraz notkę biograficzną autora tekstu
 3. Oświadczenia autora artykułu (możesz pobrać je TUTAJ)

 

Wymagania edytorskie

Warunkiem zakwalifikowania artykułu do publikacji w „Terapii przez Sztukę” jest uzyskanie pozytywnej recenzji w przypadku tekstów recenzowanych lub akceptacja redakcji w przypadku pozostałych tekstów, a także spełnienie poniższych wymogów redakcyjnych:
– Edytor tekstu Microsoft Word  (format zapisu: .doc lub .docx)

– długość tekstu do 20 stron (około  40 tys. znaków)

Wymagania techniczne:

 1. Tekst przesłany w formie elektronicznej
  1. język polski (do tekstów recenzowanych należy dołączyć tytuł, streszczenie i słowa kluczowe w języku polskim i angielskim),
  2. czcionka Times New Roman 12 pkt,
  3. przypisy w tekście wg schematu: (Nowak 2014) lub (Nowak 2014, s.45)
  4. interlinia 1,5 pkt
 2. Zdjęcia i ilustracje:
  1. Fotografie, rysunki, schematy, tabele i wykresy powinny być zatytułowane (według wzoru: Tabela 1. “Wykres samooceny”), czytelne, wykonane w programach edytowalnych w Microsoft Windows, lub dostarczone w postaci skanów zapisanych w jednym z popularnych formatów graficznych (preferowany format plików:  JPG w rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi);
  2. w sytuacji gdy fotografie umieszczone są w tekście w programie do edycji tekstu (np. Word), powinny być również dostarczone jako osobne pliki w formacie JPG w preferowanej rozdzielczości 300dpi;
  3. pod każdym elementem graficznym niewykonanym przez autora powinien znaleźć się zapis źródła, z którego pochodzi. Jeśli cytowane elementy graficzne są chronione prawem autorskim (dotyczy to również plików pochodzących z Internetu) wymagana jest pisemna zgoda autora oryginału lub właściciela praw autorskich na bezpłatne wykorzystanie tych materiałów w publikacji.
 3. Wymiary tabel i rysunków nie mogą przekraczać wymiarów tekstowego obszaru strony. Odwołania do literatury w tekście według schematu: (Nazwisko autora rok wydania, strona).
 4. Wykaz literatury na końcu opracowania według porządku alfabetycznego i według następującego wzoru:
  1. Książki: Nazwisko I. (rok wydania): Tytuł. Wydawca, Miejsce wydania, strony;
  2. Rozdziały w publikacjach zwartych: Nazwisko I. (rok wydania): Tytuł rozdziału [w:] I. Nazwisko (red): Tytuł książki. Wydawca, Miejsce wydania, strony;
  3. Artykuły w czasopismach: Nazwisko I. (rok publikacji): Tytuł artykułu. “Tytuł czasopisma”, numer, strony.