Konferencje muzykoterapeutyczne i nie tylko…

W ostatnich trzech miesiącach odbyło się kilka konferencji,  o których warto wspomnieć. Pierwsza z nich, pod hasłem “Sztuka jako wsparcie” miała miejsce 28 listopada 2014 roku na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.  Dotyczyła ona humanistycznej wizji wspierania rozwoju człowieka poprzez sztukę i stanowiła kontynuację idei zapoczątkowanej przez prof. Zofię Konaszkiewicz. Na Sesję poprowadzona przez prof. nadz. Elżbietę Krzemińską, z referatami i prezentacjami przybyło wielu znakomitych gości. Prof. Barbara Wheeler z Temple University w Filadelfii prezentowała „Różnorodne możliwości muzykoterapii jako wsparcia” nie tylko mówiąc o potencjale terapii muzyką w pracy z różnymi pacjentami, ale obrazując swoje tezy przykładami nagrań wideo. Doktor Ludwika Konieczna-Nowak z Akademii Muzycznej w Katowicach rozwinęła zagadnienia zainicjowane przez prof. Wheeler ukazując  „Muzykoterapię jako wsparcie psychologicznych procesów »resilience« u dzieci i młodzieży z doświadczeniami przemocy”. Tematykę muzycznej terapii kontynuował dr Krzysztof Stachyra koncentrując się przede wszystkim na najmniej znanym w Polsce modelu tzw. muzykoterapii społecznościowej, a podsumowała ją Róża Michalik doktorantka Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, przybliżając „Znaczenie zajęć muzycznych w procesie rewalidacji dzieci niepełnosprawnych”. Do interesującej dyskusji doszło między słuchaczami, a mgr. Michałem Stanowskim, który poruszył ważki problem „Roli występów scenicznych w terapii” – wyjście na scenę może odegrać istotną rolę w procesie terapii, ale to od przygotowania artystów i świadomości terapeuty zależy czy będzie to doświadczenie budujące czy traumatyczne. Z pewnością warto wspomnieć o inspirujących prezentacjach wykładowców Wydziału Artystycznego UMCS – dr Ewy Niestorowicz, która zaprezentowała „Terapię przez sztukę jako forma wsparcia osób z dysfunkcją wzroku i słuchu” oraz dr. Andrzeja Białkowskiego z pasją opowiadającym o „Nauczaniu muzyki, jako praktyce nieformalnej”. Nie sposób tutaj wymienić wszystkich prelegentów.

Możliwość zaprezentowania różnych form wykorzystania sztuki jako wsparcia pokazała jak bardzo tematyka ta jest interesująca – zgromadziła teoretyków, praktyków oraz studentów. Wydział Artystyczny UMCS, po raz kolejny okazał się miejscem wielowymiarowego spotkania człowieka i sztuki. Po raz kolejny, gdyż przecież z racji swojej specyfiki każdego dnia zbliża sztukę do ludzi, a ludzi do sztuki. Tylko na co dzień nikt nie zastanawia się jakie to ma znaczenia dla społecznego i emocjonalnego rozwoju człowieka. Dzięki temu co wydarzyło się w czasie Sesji wielu studentów miało możliwość wyjść poza dotychczasowe schematy myślenia o sztuce i jej roli w życiu. Na efekty nie trzeba było długo czekać, gdyż już następnego dnia w czasie powiązanego z Sesją Międzynarodowego Festiwalu „Spotkania z Piosenką” studenci Instytutu Muzyki dzielili radość kontaktu ze sztuką z osobami niepełnosprawnymi. Pokazali jak wspólnie z ich rówieśnikami, którym przez życie iść nieco trudniej, może wcielić w życie wizję sztuki jako platformy integracji, ucieleśniając ideę sztuki jako wsparcia. Kolejne spotkanie o tej tematyce planowane jest na jesień br.

Fotografia. Prelegenci sesji naukowej „Sztuka jako wsparcie”. Od lewej: Róża Michalik, Ludwika Konieczna-Nowak, Barbara Wheeler, Agnieszka Stunio, Krzysztof Stachyra, Michał Stanowski.

Prelegenci

 

Natomiast takiego “wysypu” konferencji, z jakim mamy do czynienia w lutym, już dawno nie było. W ciągu zaledwie jednego tygodnia odbyły się trzy, o których również warto wspomnieć.

7 lutego zrealizowano kolejną edycje niezwykle interesującego projektu Online Conference for Music Therapy – “Interconnectivity in Music Therapy” – 24 godzinnej konferencji, do udziału w której zaproszono kilkudziesięciu muzykoterapeutów z całego świata. Łącznie reprezentowanych było 17 państw, zaś wystąpienia mogli oglądać studenci i specjaliści na całym świecie. Dzięki zaawansowanej technologii wszystkie prezentacje zostały zarejestrowane na wideo i przez najbliższy miesiąc można oglądać je w dowolnej chwili. Pośród prelegentów znalazł się jeden z Polski – dr Krzysztof Stachyra, prezes Polskiego Stowarzyszenia Muzykoterapeutów (PSMT). Więcej informacji znaleźć można na stronie http://onlineconferenceformusictherapy.com/

 

Zaledwie kilka dni później, bo już w dniach 10-11 lutego w Bratysławie na Słowacji miała miejsce kolejna konferencja pod hasłem “DIMENSION OF MUSIC THERAPY IN PRACTICE, RESEARCH AND EDUCATION”. To ważne wydarzenie dla rodzącej się muzykoterapii na Słowacji zgromadziło prelegentów z Czech, Austrii, Włoch, Polski, Ukrainy i Węgier. Warto zaznaczyć, że w tym wydarzeniu udział wzięły 3 osoby z Polski:

– dr Ewa Klimas-Kuchtowa zaprezentowała wystąpienie “Music therapy in health care – reflections on the project “Music at the bedside”

– dr Krzysztof Stachyra – “On the way of professionalization of music therapy in Poland. Challenges in education and practice” oraz przeprowadził warsztat pt. “Key skills for the implementation of receptive music therapy”

– mgr Waleria Skiba “Professional music education used in the treatment”

Warto wspomnieć o ważnych gościach, pośród których znaleźli się prof. Gerhard Tucek (IMC University of Applied Sciences, Krems) oraz prof. Wolfgang Mastnak (University of Music and Art in Munich, University of Shanghai, University of Taipei), którzy zaprezentowali bardzo ciekawe wykłady ukazujące różne perspektywy postrzegania muzykoterapii. Jak zwykle przy takich okazjach był czas na wieczorne dyskusje o kierunkach rozwoju i przyszłości muzykoterapii w naszej części Europy. Liderzy muzykoterapii w poszczególnych krajach rozmawiali o problemach i możliwościach jakie napotykają w swoich państwach, a także szansach jakie daje bliska współpraca.

Poniżej kilka zdjęć z wydarzeń konferencyjnych

Bratislava - Gerhard TucekBratislava - Wolfgang MastnakBratislava - Wolfgang Mastnak warsztatBratislava - wystąpienieBratislavaBratislava - drum workshop

 

 

Natomiast w mieście Olomouc w Czechach w dniach 12-14 lutego 2015 odbywa się międzynarodowa konferencja “Common Space 2015” dotycząca różnych form terapii przez sztukę, takich jak: arteterapii, dramaterapii, muzykoterapii, choreoterapii, a także psychoterapii. To duże wydarzenie zgromadziło prawie 500 uczestników. Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.spolecnyprostor.cz/?lng=en

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *