Zapraszamy do kontaktu emailowego (prosimy zamiast "(a)" wstawić "@"): biuro (a) blog.lh Krzysztof Stachyra: kstachyra (a) blog.lh Olga Handford: ohandford (a) blog.lh
lub listownego:

"Terapia przez Sztukę" Wydział Artystyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Al. Kraśnicka 2A 20-718 Lublin

"Terapia przez Sztukę" zaprasza do współpracy wszystkich, którzy chcą przyczynić się do rozwoju polskiej arteterapii przez dzielenie się swoją pasją, opiniami i informacjami oraz przez przybliżanie innym swoich doświadczeń, rozwiązań praktycznych i wyników badań. "Terapia przez Sztukę" składa się z dwóch części: - Wirtualnego Journala Naukowego, kwartalnika "Terapia przez Sztukę". Publikowane są w nim artykuły recenzowane przez niezależnych specjalistów, a także recenzje książek, - Platformy Wirtualnej, która jest miejscem wymiany informacji i doświadczeń społeczności arteterapeutów. Platforma Wirtualna składa się z następujących działów - aktualności, ośrodki terapeutyczne, ośrodki naukowe, ośrodki studenckie, projekty oraz forum. Zapraszamy do kontaktu wszystkich, którzy są zainteresowani rozwojem "Terapii przez Sztukę" - autorów publikacji naukowych oraz recenzji książek, przedstawicie ośrodków arteterapii, którzy chcieliby przybliżyć miejsca swojej pracy, osoby realizujące projekty arteterapeutyczne lub artystyczne oraz wszystkich, którzy chceliby się podzielić swoimi opiniami na forum. ... ------------------------------------------------------------------------------------------------

"Terapia przez sztukę" jest wydawana przez Polskie Stowarzyszenie Terapii Przez Sztukę (PSTS) przy współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Muzykoterapeutów (PSMT). Siedzibą Polskiego Stowarzyszenia Terapii Przez Sztukę jest:

Wydział Artystyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Al. Kraśnicka 2A 20-718 Lublin

PSTS zarejestrowane jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem: KRS 0000294274

Numer konta Polskiego Stowarzyszenia Terapii Przez Sztukę: Bank Credit Agricole, numer konta: 57 1940 1076 3064 0988 0000 0000