Muzykoterapia dzieci przedwcześnie urodzonych i ich rodzin

“Muzykoterapia dzieci przedwcześnie urodzonych i ich rodzin. Teoria i praktyka.” pod redakcją Łucji Bieleninik i Ludwiki Koniecznej-Nowak

Spis treści
Wstęp (Łucja Bieleninik, Ludwika Konieczna-Nowak)

Część I
Odmienność perspektyw oglądu wcześniactwa – ujęcie medyczne, psychologiczne i rozwojowe
Rozdział 1. Medyczne aspekty porodu przedwczesnego i wcześniactwa (Joanna Preis-Orlikowska)
Rozdział 2. Psychologiczne aspekty wcześniactwa (Mariola Bidzan)
Rozdział 3. Rozwój psychoruchowy wcześniaków w ciągu życia (Magdalena Chrzan-Dętkoś)
Rozdział 4. W świecie dźwięków: rozwój muzyczny w okresie prenatalnym, niemowlęcym i poniemowlęcym (Ilona Poćwierz-Marciniak)

Część II
Istota muzykoterapii i specyfika wariantów jej badania
Rozdział 5. Muzykoterapia a interwencja za pomocą muzyki (Krzysztof Stachyra)
Rozdział 6. Evidence-based practice w perspektywie ogólnej i muzykoterapeutycznej (Łucja Bieleninik, Ludwika Konieczna-Nowak)

Część III
Aktualne trendy i podejścia dotyczące muzykoterapii wcześniaków na świecie
Rozdział 7. Zestrojenie mózgu z muzyką – neuronaukowe ramy muzykoterapii kreatywnej w opiece nad noworodkami (Barbara Haslbeck)
Rozdział 8. Muzykoterapia z muzyką na żywo i śpiewaniem kołysanek jako wsparcie emocjonalne podczas bolesnych zabiegów. Uzasadnienie dla śpiewania piosenek w ramach leczenia bólu u noworodków (Alexandra Ullsten)
Rozdział 9. Amerykański Narodowy Instytut ds. Muzykoterapii Medycznej dla Dzieci i Niemowląt: interwencje muzykoterapeutyczne na oddziale intensywnej terapii noworodka (Darcy DeLoach, Michael Detmer)
Rozdział 10. Muzykoterapia dla ojców na oddziale intensywnej terapii noworodka – doświadczenia z Ameryki Południowej (Mark Ettenberger)

Część IV
Muzykoterapia dzieci przedwcześnie urodzonych – projekt LongSTEP
Rozdział 11. Dobra praktyka kliniczna we współczesnych badaniach. Początek badań klinicznych nad muzykoterapią dla wcześniaków w Polsce (Łucja Bieleninik)
Rozdział 12. Głos rodzica jako zasób: rozważania nad użyciem śpiewu rodziców z dziećmi urodzonymi przedwcześnie w muzykoterapii w ramach badania LongSTEP (Claire M. Ghetti)
Rozdział 13. Muzykoterapia dziecka przedwcześnie urodzonego w okresie pohospitalizacyjnym jako forma wsparcia dla rodziny. Studium przypadku (Justyna Kwaśniok)

Część V
Aspekty praktyczne w kontekście muzykoterapii

Rozdział 14. Interdyscyplinarność i multidyscyplinarność: rola zespołu terapeutycznego we wspomaganiu rozwoju noworodków i niemowląt (Anna Bukowska).
Rozdział 15. Muzykoterapia dla dzieci przedwcześnie urodzonych i ich rodzin w warunkach szpitalnych oraz po wypisie do domu – zalecenia (Łucja Bieleninik, Ludwika Konieczna-Nowak)

Bibliografia
Indeks nazwisk
Noty o Autorach

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *