Fundacja Rozwoju i Aktywności Twórczej „Les Artes”

 

Fundacja Rozwoju i Aktywności Twórczej „Les Artes”, proponuje Państwu Arteterapię – jest to terapia poprzez umożliwienie ekspresji i ewolucji indywidualnych pokładów twórczych danej grupy osób w ramach terapii zajęciowych z dziedziny malarstwa, rzeźby i teatru.
1. SPOSOBY PROWADZENIA WARSZTATÓW:

– warsztaty prowadzone są w trybie stacjonarnym u Klienta
– w siedzibie Fundacji „ Les Artes”- na życzenie Klienta

2. CYKLE PROWADZONYCH ZAJĘĆ:
– zajęcia dostosowywane są indywidualnie dla różnych grup wiekowych, potrzeb i umiejętności uczestników zajęć
– warsztaty odbywają się w małych grupach max.10 osobowych i w zależności od ilości uczestników, mogą być prowadzone w kilku grupach jednocześnie
– wychodząc naprzeciw potrzebom osób zainteresowanych, zajęcia odbywają się w cyklach :
– 3 miesięczne
– 6 miesięczne
-12 miesięczne
3. CEL ZAJĘĆ :
– wykształcenie w uczestnikach wrażliwości estetycznej
– pokazanie umiejętności wyrażania siebie i swoich emocji poprzez sztukę
– doskonalenie technik osób zainteresowanych malarstwem, grafiką, rysunkiem, rzeźbą lub teatrem
– ponadto dzięki warsztatom, uczestnicy uczą się współpracy w grupie
– znajdowania wspólnych celów i wspierania siebie wzajemnie
– pomagamy w odważniejszym wejściu w normalny świat
– dzięki działaniom Fundacji mogą liczyć na wyjście z cienia i zawiasów społecznych, w które zostali wpisani
4. CO ZAPEWNIAMY :
Niezależnie od wybranego cyklu zajęć zapewniamy wszelkie niezbędne materiały do pracy.
Wysoko wykwalifikowaną kadrę prowadzących zajęcia.
Pełen profesjonalizm i dużą motywację na osiągnięcie założonych celów.
Ponadto po każdym zakończonym cyklu szkoleń, uczestnicy otrzymują dyplom ukończenia warsztatów, oraz mają zagwarantowany pokaz swoich prac na specjalnie dla tych celów stworzonych wystawach, pokazach i aukcjach prac na rzecz wybranego celu.
Istnieje również możliwość, aby uczestnicy zajęć pozostali we współpracy z Fundacją, w ramach wolontariatu.
 Jesteśmy po to by pomagać i to jest nasz cel nadrzędny.