Koło Naukowe Młodych Arteterapeutów UAM w Kaliszu

Koło – choć swą działalność edukacyjno – artystyczno – badawczą rozpoczęło kilka lat wcześniej, to do życia prawnego powołane zostało w roku akademickim 2007/2008. Energia, uważność i kreatywność to cechy członków Koła, zaś twórczość, poszukiwanie, oraz potwierdzanie to rodzaj naukowej drogi jaką obrali wspomniani jego członkowie. Opiekę nad tak pojmowanym potencjałem w materialnym bycie 20 osób – sprawuje dr Anita Stefańska.
Swoje zadania KNMart realizuje wielopłaszczyznowo organizując projekty, warsztaty, sympozja, konferencje, spektakle teatralne, spotkania i obozy z artystami i specjalistami z zakresu arteterapii. Większość realizowanych pomysłów jest kontynuowana i poszerzana o nowe doświadczenia i umiejętności. Dzięki temu działania te stają się przemyślane, dojrzałe i gotowe do opisu i naukowych publikacji. Kierowani tą zasadą – wypunktowane poniżej formy aktywności Koła są tymi na które warto zwrócić uwagę:
Pomysłodawcy i organizatorzy:
– Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych „Dialog sztuk- terapia na sztuki” czyli całkiem poważne rozważania inspirujące,
– Międzywydziałowych Sympozjów dla Studenckich Kół Naukowych pierwszego: „Artetarpia czyli poszukiwanie pełni piękna”, oraz drugiego: „Dzieciństwo- mity i rzeczywistość”,
– obozu naukowo –warsztatowego z Adamem Walnym – „Lalka w terapii”.

Czynny udział biorący w:
– III Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Od Teatru do Terapii” w Lublinie,
– VI Ogólnopolskim Festiwalu Ekspresji Dziecięcej w Katowicach,
-VIII oraz IX Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Niezależnych w Ostrowie Wielkopolskim,
– XI Poznańskim Festiwalu Nauki i Sztuki,
– II Wrocławskich Konfrontacjach Psychologicznych,
– Międzynarodowych Biennale VIII Spotkań Teatralnych “Terapia i Teatr” w Łodzi
– Międzynarodowej Konferencji Pedagogicznej „Każde dziecko to wielki i ważny świat” w Ostrowie Wielkopolskim,
– Międzynarodowej Konferencji „Kobieta w rodzinie- nadzieje i zagrożenia”