Razem Szczecińskie Stowarzyszenie Pomocy Autystom

DZIENNY OŚRODEK TERAPEUTYCZNO- EDUKACYJNO- WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z AUTYZMEM “RAZEM”

Ośrodek został założony we wrześniu 2001 roku przez grupę rodziców i terapeutów zrzeszonych w Szczecińskim Stowarzyszeniu Pomocy Autystom.

Ośrodek jest niepubliczną placówką kształcenia specjalnego, która znajduje się pod nadzorem Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty.

Nasi uczniowie to dzieci i młodzież z autyzmem w wieku od 3 do 21 lat.

W Ośrodku odbywają się zajęcia z plastykoterapii, muzykoterapii oraz teatroterapii

Plastykoterapia:

Podczas zabaw plastycznych z dzieckiem ważne jest aby zapewnić mu możliwość swobodnej, twórczej wypowiedzi. Nie wolno ingerować w kompozycje dziecka, bo najważniejszy jest sam proces tworzenia, a nie wartość wytworu plastycznego. Nie wolno narzucać tempa pracy i trzeba pamiętać o wyeksponowaniu prac po ich zakończeniu, daje to dziecku wiele satysfakcji i przekonuje o poważnym traktowaniu jego wysiłku.

Na zajęciach plastykoterapii w naszym Ośrodku, wykorzystuje się szereg różnorodnych technik plastycznych, m.in:

techniki malarskie: malowanie pędzlem, przedmiotami codziennego użytku, palcami, malowanie na wilgotnym papierze – “mokre w mokrym”, malowanie “mokre w mokrym” na zmiętym papierze itp.
rysunek: kredkami świecowymi, pastelami, węglem, kredą itp,
modelowanie i lepienie z różnych mas plastycznych (masa papierowa, solna, glina),
techniki graficzne: monotypie, stemple, frotaż,
techniki mieszane. kolaż itp.

Muzykoterapia
Muzyka dla dziecka autystycznego jest źródłem niezwykłej radości i przyjemności. W przypadku dzieci autystycznych, które nie nawiązują kontaktu werbalnego i nie reagują na bodźce słowne muzyka może stanowić ważny kanał komunikacyjny, wpływać pozytywnie na ich samopoczucie, obniżać poczucie lęku i poprawiać relacje społeczne z otoczeniem.

Ćwiczenia i zabawy, które proponujemy dzieciom z autyzmem mają na celu wypracowanie u nich tych umiejętności i nawyków, które nie wykształciły się w toku rozwoju z powodu zaistniałych zaburzeń. Dzieci uczą się więc umiejętności naśladowania, samodzielności, konstruktywnej zabawy w grupie, uczą się zauważać rówieśników i obierać ich jako partnerów w zabawie. Ćwiczą koncentrację, pamięć, usprawniają motorykę dużą i małą, ćwiczą wrażliwość słuchową, zdobywają orientację w schemacie ciała i przestrzeni, poszerzają swoją wiedzę o otaczającym świecie.

W trakcie zajęć muzykoterapeutycznych w ośrodku wykorzystywane są elementy metody E. J. Dalcroze’a, C. Orffa, M. Kieryła, M. Bogdanowicz.

Zajęcia muzykoterapeutyczne odbywają się dla każdej z grup raz w tygodniu i trwają 45 minut. Każde zajęcia rozpoczynają się od przywitania każdego z uczestników, a kończą grupowym pożegnaniem. Ćwiczenia i zabawy przybierają różne formy:

zabawy na powitanie i pożegnanie,
zabawy z imionami,
zabawy z wykorzystaniem poszczególnych części ciała,
muzykowanie gestodźwiękami,
ćwiczenia rytmiczne,
zabawy muzyczno – ruchowe, inhibicyjno – incytacyjne,
zabawy muzyczne z rekwizytami,
tańce,
ćwiczenia słuchowe,
muzykowanie na instrumentach,
plastyczne interpretacje muzyki,
śpiewanie piosenek,
zabawy dźwiękonaśladowcze,
ćwiczenia relaksacyjne
Atrakcyjność i przystępność zajęć z wykorzystaniem muzyki i ruchu sprawia, że są one w naszym ośrodku bardzo popularne i lubiane.

Teatroterapia
Teatroterapia (zwana także Dramatoterapią) jest terapią wykorzystującą elementy teatru i dramy, która polega na przygotowywaniu przez podopiecznych przedstawień teatralnych i udziale w nich. Na terenie naszego Ośrodka istnieje teatrzyk “Razem”, który został powołany do życia z inicjatywy terapeutów i dyrekcji ośrodka. Działa on prężnie od kilku lat, wystawiając w każdym roku swojego istnienia przedstawienie z okazji “Dnia Rodziny”. Jest to sposób podziękowania rodzicom za trud włożony w wychowanie dzieci oraz za owocną współpracę z terapeutami ośrodka. Scenariusz napisany jest przez terapeutów , a aktorami są wychowankowie naszego ośrodka.

Każde dziecko zaangażowane jest w przygotowanie przedstawienia. Uczniowie bardzo chętnie biorą udział w próbach, wykazując dużą aktywność, ćwicząc przy okazji wcześniej nabyte umiejętności: pamięć, koncentrację uwagi oraz umiejętności społeczne. Podczas przedstawienia rodzice mają okazję zobaczyć swoje dziecko w nowej roli jako pewnego siebie aktora. Na deskach naszego teatru można było zobaczyć takie przedstawienia jak: “Jaś i Małgosia”, “Królowa Śniegu”, “Kopciuszek”, “Kot w butach”, “Pchła Szachrajka”, “Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków”.

Wiecej informacji:
http://www.autyzmrazem.pl/