Sekcja Arteterapii Koła Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Sekcja Arteterapii Koła Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

STRONA INTERNETOWA: www.arteterapia.studio-rimm.eu

Sekcja Arteterapii jest istniejącą od 2006 roku, gałęzią Koła Naukowego Studentów Psychologii KUL, które liczy sobie już ponad pół wieku. Powstała z inicjatywy ludzi, którzy z jednej strony kochają sztukę, a z drugiej intryguje ich człowiek i to, jak za pomocą sztuki można do niego dotrzeć i mu pomóc. Opiekunami Sekcji są dr Beata Kostrubiec z Katedry Psychologii Wychowawczej i Rodziny oraz mgr Barbara Jakubiec z Katedry Psychologii Różnic Indywidualnych KUL. Przez trzy pierwsze lata istnienia Sekcji jej przewodniczącym był ówczesny student psychologii i kulturoznawstwa KUL, mgr Przemek Staroń. Od roku 2009 przewodniczącą Sekcji jest Bogusława Gontarz. Wiceprzewodniczącymi Sekcji są Sławek Ciastek i Jagna Obrębska, a sekretarzem Karolina Romanowska. Wszyscy wymienieni są studentami psychologii.
Sekcja liczy ponad 20 członków (zwykłych, „satelitów” i współpracowników), których zainteresowania skupiają się wokół psychoprofilaktycznego, edukacyjnego, rehabilitacyjnego i terapeutycznego oddziaływania sztuk plastycznych, dramy, pantomimy, zabawy, śmiechu, gier RPG, teatru, opowieści (metafory, bajki, mitu), muzyki i ruchu, a także udziału w kulturze (projekt artystyczny, performance, happening, instalacja, itd.).
W ramach Sekcji funkcjonują ścieżki tematyczne: badawcza, dramy, działań twórczych, dźwięku i ruchu, instruktorska, słowa, sztuk wizualnych oraz śmiechoterapii. Celem ścieżek jest systematyczny rozwój wiedzy oraz umiejętności z określonego działu arteterapii. Każda ścieżka ma opiekuna, którym jest student/ka psychologii. Niezależnie od opiekuna, który czuwa nad projektami oraz rozwojem swojej grupy, każdy członek Sekcji może zgłaszać i organizować własne warsztaty, szkolenia czy inne formy działań aktywizujących.
Działalność Sekcji to przede wszystkim:
• organizacja warsztatów wewnętrznych, które pozwalają pogłębiać wiedzę i doświadczenie
• promocja idei arteterapii i zgłębianie podstaw naukowych terapii przez sztukę (wystąpienia na konferencjach, badania w ramach proseminarium, seminarium magisterskiego, spotkania tematyczne poświęcone neuronalnym podstawom arteterapii, tworzenie publikacji, czytanie polsko- i anglojęzycznej literatury specjalistycznej)
• rozwój ścieżek tematycznych
• współpraca z praktykami – arteterapeutami i ośrodkami promującymi arteterapię, a także z kołami naukowymi zajmującymi się podobną tematyką
• wolontariat (przeprowadzanie akcji śmiechoterapii dla Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie oraz świetlicy opiekuńczo-wychowawczej)
• organizacja twórczych działań – projektów artystycznych (podczas Ogólnopolskiej Konferencji AKTUALIA 2007 i 2008 – Wystawa Zdjęć Absurdalnych, Wystawa Zdjęć Paradoksalnych, Wystawa Format A3; Ruchome Stanowisko Twórcze; uczestnictwo niektórych z nas w kabaretach organizowanych z okazji AKTUALIÓW 2007 i 2008; akcja twórcza Zrób Sobie Mózg w ramach Dni Mózgu 2009);
• rozwijanie różnych gałęzi sztuki (np. dwukrotne warsztaty Karambolizacja Przestrzeni połączone z wystawą prac Łukasza Siatkowskiego, cierpiącego na MPD studenta kulturoznawstwa KUL, który opracował technikę rysunku zwaną karambolizacją przestrzeni)