Środowiskowy Dom Samopomocy CURATUS

Środowiskowy Dom Samopomocy CURATUS to Dom typu A dla osób z doświadczeniem choroby psychicznej funkcjonujący od grudnia 2009 roku przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Promocji Zdrowia CURATUS. Swoją siedzibę ma w oficynie przy ulicy Kleczkowskiej 5 we Wrocławiu. Oferuje szeroką gamę interesujących zajęć rekreacyjnych i terapeutycznych m.in.: zajęcia z zaradności życiowej, arteterapia, muzykoterapia, kulturoterapia, zajęcia z psychologiem i pracownikiem socjalnym, psychoedukacja, zajęcia fotograficzne i wiele innych.
Nasza kadra to wykształceni specjaliści, a wśród nich: psycholog, muzykoterapeuta, arteterapeuta, pielęgniarka psychiatryczna, pracownik socjalny.

http://www.curatus.ngo.org.pl/_/strona/Witamy.htm
http://sds-curatus.blogspot.com/