Stowarzyszenie OnJaTy

PROGRAM TERAPEUTYCZNY I REKREACYJNY

w szczególności dla dzieci i młodzieży z różynymi problemami

Techniki wyciszające i relaksacyjne
Terapia przez sztukę
Warsztaty pracy z ciałem
Elementy muzykoterapii i choreoterapii
Terapia ruchami rytmicznymi
Wyprawy leśne i wycieczki
Zajęcia sportowe
Zajęcia artystyczne (malowanie, ceramika, grafika, ręcznie czerpanie papieru)
Warsztaty integracyjne
Zabawy i gry w naturze
Zajęcia są prowadzone przez zespół doświadczonych arteterapeutów, pedagogów i psychologów

JAK PRACUJEMY

Najważniejszy jest dla nas NATURALNY ROZWÓJ dzieci. Nasza praca z każdym dzieckiem rozpoczyna się od OBSERWACJI i poszukiwań jak najlepszych sposobów komunikacji terapeuty i dziecka. Ćwiczenia i procedury są skuteczne i bezpieczne, ponieważ zostały oparte o wiedzę z zakresu neurofizjologii, psychologii i pedagogiki. Metody, które proponujemy, dzięki ruchowi całego ciała wpływa na pracę mózgu na głębokim poziomie integracji. Metody te maja działanie: równoważące, rozwijające kreatywność i spontaniczność, integrujące, ugruntowujące indywidualność i tożsamość, relaksujące.

Podczas zajęć dzieci uczestniczą w ćwiczeniach i zabawach:

Wzmacniających poczucie własnej wartości i wiarę w swoje możliwości
Uczących radzenia sobie ze stresem
Zwiększające umiejętność komunikacji
Podnoszące efektywność uczenia się
Usprawniające zmysły i równowagę
Poprawiające koordynację wzrokowo-ruchowo-słuchową
Relaksacyjnych i wyciszających
znoszących napięcie mięśniowe
Uczących współpracy w grupie i samodzielności
Uczących radzenia sobie ze stresem,
Przynoszących dużo radości i zadowolenia
Wyrażania emocji i kontroli zachowania

————————————————————-
Stowarzyszenie ONJATY pełni rolę INTEGRUJĄCĄ – tworzą je różne środowiska: dzieci, młodzież ich rodziny, osoby ze specjalnymi potrzebami, wolontariusze
umożliwiając wymianę doświadczeń. Współpracują z nami arteterapeuci, psycholodzy, ekolodzy, artyści, którym w kontaktach z dziećmi i młodzieżą zależy przede wszystkim na współpartnerstwie i stworzenie dziecku poczucia bezpieczeństwa i zaufania.
Edukacujną – prowadzimy warszaty edkacyjne na terenie województwa łódzkiego.
Rozwojowo-terapeutyczne współpracuje z wieloma arteterapeutami z róznych dyscyplin tj.: muzykoterapia, dramaterapia, terapia sztuką wizualną, terapia tańcem itd.