Stowarzyszenie Skrzydła – Centrum Terapii, Sztuki i Integracji

Naszą misją jest ochrona godności osób niepełnosprawnych poprzez działania artystyczne a szczególnie teatr. Wierzymy że sztuka to platforma gdzie idea integracji w pełni się urzeczywistnia.

Przy Stowarzyszeniu powstał w 2002 roku zespół teatralny ”Teatr trochę Inny”.

Ideą przedsięwzięcia jest praca z osobami i grupami zagrożonymi społeczną marginalizacją (osoby niepełnosprawne fizycznie, psychicznie i intelektualnie, młodzież, bezdomni, uchodźcy, seniorzy itp.) nad spektaklami o wysokich walorach artystycznych. Aktorami są osoby wykluczone społecznie, które dzięki sztuce istnieją w tej samej przestrzeni społecznej co każdy z nas

Zajmujemy się edukacją artystyczną i terapią poprzez sztukę. Prowadzimy m.in. warsztaty twórcze, szkolenia psychologiczne, antydyskryminacyjne, psychoterapię indywidualną, grupową i rodzinną, coaching.

Bierzemy udział i organizujemy różnego rodzaju projekty (”Tydzień Osób Niepełnosprawnych Kocham Kraków z wzajemnością” czy wymiana młodzieżowa ”Frendis Ability 2008”) i festiwale (min. Międzynarodowy Festiwal Normalności w Czeskiej Pradze czy Międzynarodowe Biennale Spotkania Teatralne ”Terapia i Teatr”).

Stowarzyszenie posiada status OPP (organizacja pożytku publicznego) i może przyjmować 1% (procent) podatku.

Historia organizacji
Stowarzyszenie zostało założone w 2003 roku z inicjatywy trzech osób: Racheli Molickiej (psychoterapeutka), Beaty Kuś (pedagog) i Jana Molickiego (aktor, reżyser).

Braliśmy udział w przygotowaniu publikacji ”Teatr i Terapia : proces artystyczny – proces grupowy”.

Teatr trochę Inny działający w ramach Stowarzyszenia wystawił do tej pory trzy premiery: ”Mały Książę” na podstawie tekstu A. Saint Exuperego, ”Bez słów” na podstawie tekstów Samuela Becketta i ”Proces3” oparty na powieści F. Kafki.

Spektakle prezentujemy na organizowanych pokazach oraz w ramach uczestnictwa w różnych festiwalach. Byliśmy już w Tczewie, Łodzi, Warszawie oraz Bańskiej Bystrzycy i Pradze.

Współpracujemy z organizacjami o podobnym profilu. Dumni jesteśmy ze wspólnych warsztatów z grupą Trisomie 21 z Luxemburga oraz Kuopion Hoiva z Finlandii. Zrealizowaliśmy kilka dużych projektów między innymi: “Lekcje teatru – lekcje życia”, “Skrzydła teatru”, “Frendis Ability” .