Stowarzyszenie Terapeutów i Arteterapeutów Linie

Stowarzyszenie Terapeutów i Arteterapeutów “LINIE” jest organizacją pozarządową, działającą na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
Formalnie istniejemy od 26 marca 2001 roku (data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego).
Naszym celem jest inspirowanie, organizowanie i wspieranie inicjatyw społecznie użytecznych, takich jak działania terapeutyczne, kulturalne, edukacyjne i profilaktyczne dla różnych grup i środowisk społecznych.
Członkami Stowarzyszenia są głównie terapeuci, psychiatrzy, psychologowie, artyści. Ale nie tylko…
Jesteśmy organizacją non profit – nie kierujemy się osiągnięciem zysku. Cały dochód przeznaczamy na cele statutowe.
Nie posiadamy stałej dotacji pozwalającej na opłacanie opłacanie czynszu, ogrzewania i innych wydatków. Wiele zawdzięczamy naszym Przyjaciołom.
Współpracujemy z wieloma innymi organizacjami, staramy się współpracować z instytucjami.
Organizujemy szkolenia i warsztaty twórcze, psychologiczne i arteterapeutyczne, a także różnego rodzaju akcje artystyczne i plenery twórcze.
Działamy głównie w Łodzi, szkolenia prowadzimy także w innych miastach

Nasz program terapeutyczny kierowany jest do każdego, począwszy od zwykłego człowieka z ulicy, skończywszy na ludziach z problemami adaptacyjnymi. I tak arteterapia poprzez działalność naszego Stowarzyszenia znajduje zastosowanie w:
– promocji zdrowia psychicznego
– leczeniu uzależnień
– pracy z dziećmi i młodzieżą z rodzin dysfunkcyjnych
– pracy z osobami po przebytym kryzysie psychicznym
– profilaktyce i promocji zdrowia
– zajęciach warsztatowych (warsztaty otwarte)
– zajęciach dla dzieci zdolnych i dysleksyjnych
– happeningach, wystawach

Nasze Stowarzyszenie dysponuje lokalem, w którym aktualnie realizowane są programy i działania:
W drodze celem którego jest szeroko pojęta integracja, aktywizacja i przełamywanie barier wśród ludzi z różnych środowisk zawodowych i społecznych za pomocą wspólnego działania twórczego i wymiany doświadczeń.
Świetlica sztuki z którego może skorzystać każdy zainteresowany sztuką oraz rozwojem własnej osobowości i kreatywności.
Odnaleźć zagubionych twórców którego ideą jest dotarcie z informacją i uaktywnienie potencjału twórczego amatorów – plastyków wywodzących się z różnych środowisk i grup społecznych (którzy nie mają możliwości publicznego zaprezentowania swoich prac i wymiany doświadczeń), stworzenie miejsca spotkań i dyskusji, wydanie katalogu z kolekcją sztuki ART BRUT (sztuki surowej), zorganizowanie wystawy na Rynku Starego Miasta.
Cykliczne zajęcia odbywają się we wtorki, środy i piątki w godzinach 16.30 – 20.00.

Oprócz tego organizujemy warsztaty psychologiczne i arteterapeutyczne z zakresu werbalnej i niewerbalnej komunikacji interpersonalnej, przezwyciężania stresu, poznawania, nazywania i radzenia sobie z emocjami, warsztaty kreatywnego myślenia, treningi przezwyciężania nieśmiałości, zajęcia autoterapii kolorem.

Prowadzimy szkolenia dla różnych grup zawodowych: nauczycieli, psychologów, lekarzy, terapeutów, studentów.

Oferujemy również pomoc osobom wymagającym długotrwałej rekonwalescencji pourazowej (niemożność poruszania się, unieruchomienie), wizyty domowe – terapia sztuką i wsparcie psychologiczne.

strona internetowa: http://www.linie.org.pl