Międzyuczelniane Koło Naukowe Arteterapii

Międzyuczelniane Koło Naukowe Arteterapii
w Instytucie Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

STRONA INTERNETOWA: www.arteterapia.studio-rimm.eu

Koło Naukowe Arteterapii powstało w listopadzie 2008 roku w Instytucie Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Poznaniu oraz Sekcją Arteterapii Koła Naukowego Studentów Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Założycielką i opiekunem koła jest mgr Maja Stańko z Zakładu Psychologii Ogólnej i Psychodiagnostyki, a przewodniczącą studentka psychologii Ewelina Pers. Członkami koła są studenci różnych lat i trybów: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Psychologii, Pedagogiki, Muzykologii, Historii Sztuki, MISH), Akademii Sztuk Pięknych (Edukacji Artystycznej), Akademii Wychowania Fizycznego oraz Akademii Ekonomicznej.
Dotychczasowa działalność koła obejmuje:
• Co tygodniowe spotkania, podczas których odbywały się: 1) Studia nad literaturą przedmiotu (również obcojęzyczną); czytanie wartościowych tekstów ze światowej literatury połączone z dyskusjami panelowymi i prezentacjami, na tematy jak: określenie obszaru zagadnienia arteterapii (definicje, natura, subdyscypliny, odbiorcy, metody itd.); 2) Działania praktyczne o charakterze warsztatowym, mające na celu poznawanie i rozwijanie technik pracy arteterapeutycznej tj. warsztaty Movements, Mandale, Wieże, warsztat plastyczno-poetycki oraz warsztat muzykoterapeutyczny); 3) Wykłady i dyskusje na temat definiowania i mechanizmów działania arteterapii oraz koloroterapii; Zorganizowanie spotkań z zaproszonymi gośćmi: prof. Witą Szulc (Uniwersytet Wrocławski) oraz mgr Olgą Handford (Goldsmith Collage w Londynie).
• Udział w konferencjach naukowych tj. 1) Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych na temat arteterapii pt. Dialog sztuk- terapia na sztuki” organizowana przez Koło Naukowe Młodych Arteterapeutów Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM (filia w Kaliszu) (23-.03.2009); 2) Drugie Wrocławskie Konfrontacje Psychologiczne organizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychologii Polskiej ANOVA, Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Polskie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Psychologii (oddział Wrocław) oraz Wrocławski Teatr Lalek (21 – 23.04. 2009); 3) II Poznańskie Forum Psychologiczne organizowane przez Instytut Psychologii UAM, Koło Naukowe Psychologii Płci (26.02.2009); 4) V Poznańskie Forum Kognitywistyczne. Organizator: Instytut Psychologii, kierunek: Kognitywistyka; Studenckie Koło Kognitywistyczne, Koło Nauk o Poznaniu i Komunikacji (10.01.2009); 5) II Ogólnopolski Kongres Studentów Muzykoterapii (20 – 21.05. 2009)
• Przygotowanie artykułów do publikacji tj. 1) Piotr Olesiński (2009) “Związek człowieka z kolorem” Poznańskie Forum Kognitywistyczne. Teksty Pokonferencyjne. Nr 3; 2) Natalia Zimna (w recenzji).””Neuroestetyka i jej możliwe implikacje w arteterapii”.” Publikacja pokonferencyjna; 3) Joanna Dąbrowska (w recenzji) “Pozytywne skutki muzykoterapii w rewalidacji osób niepełnosprawnych”. Publikacja pokonferencyjna; 4) Anna Kamyszek (w recenzji) ” Zastosowanie technik fotograficznych w procesie terapeutycznym”. Publikacja pokonferencyjna, Wrocław.
• Przeprowadzenie serii warsztatów z dziećmi i młodzieżą w Ośrodku
Opiekuńczo-Wychowawczym w Mosinie (21-28.05.2009)
• Przeprowadzenie warsztatu pt.: Arteterapia- terapia przez sztukę : “Autoportret błękitny”, przez Anię Kamyszek i Karolina Bąkowską oraz przygotowanie wystawy plakatów na temat arteterapii podczas Festiwalu Kultury Studenckiej Artenalia (09.05.2009)
• Nawiązanie kontaktów i współpracy z jednostkami oraz instytucjami zajmującymi się arteterapią w Polsce i zagranicą
• Utworzenie strony www, galerii, forum oraz gabloty koła w Instytucie Psychologii
Wszystkie osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy do współpracy z kołem!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *