Pracownia Terapii Przez Sztukę

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych

DZIEKANKA w Gnieźnie

Pracownia Terapii przez Sztukę

ul. Poznańska 15, 62-200 Gniezno

e-mail: dziekanka2@wp.pl

e-mail: robertart@op.pl

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gnieźnie

 

PRACOWNIA TERAPII PRZEZ SZTUKĘ

 

Pracownia Terapii przez Sztukę powstała w sierpniu 2001 roku z inicjatywy Pani Dyrektor Barbary Trafarskiej. Pomimo istnienia w „Dziekance” wielu pracowni posiadających bogatą i zróżnicowaną ofertę terapeutyczną, dostrzegła ona potrzebę wprowadzenia nowej formy niezwiązanej bezpośrednio ze Szpitalem.

Twórcza aktywność plastyczna jest często łatwiejszym sposobem komunikowania się z otoczeniem niż język werbalny. Znajduje zastosowanie w procesie poznawania chorego, jak też jest istotnym elementem psychoterapii. Stwarza możliwość nieskrępowanego wyrażania środkami wizualnymi własnych lęków, pragnień i fantazji. Stając się często zaskakującym źródłem informacji o samym sobie ułatwia wgląd we własną osobowość i odsłania ukryte konflikty.

Choroba psychiczna, będąc źródłem cierpienia, równocześnie wzbogaca wrażliwość, która w sprzyjających warunkach pozwala zająć się twórczością. Daje to szansę na rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i nawiązanie dialogu z otoczeniem, przez co wzmacnia poczucie własnej wartości. Choć efekty twórczych starań bywają różne to skończone dzieło, jak i sam proces jego powstawania- od pomysłu przez szkic do wersji ostatecznej- daje poczucie rozwoju i osiągnięcia celu. Dla osób wycofanych, z dużym poziomem lęku aktywność plastyczna może być świetnym sposobem na „wyrażenie siebie” i stymulować dalszy rozwój osobisty. Inni pacjenci, mający problemy z uczuciami wrogości i agresji odkrywają alternatywny sposób ich ujawniania, który jest nie tylko akceptowany, ale nawet premiowany przez otoczenie. Dlatego też przebieg zajęć w pracowni korygowany jest w zależności od indywidualnych doświadczeń i aktualnych oczekiwań osób biorących w nich udział. Realizowane jest to za pomocą bezpośrednich rozmów i korekt mających miejsce podczas pracy. Realizacja tych indywidualnych tematów służy również ukierunkowaniu autoekspresji.

Innym elementem służącym wyzwoleniu twórczej aktywności są zadania grupowe. Sprzyjają one procesowi integracji, pobudzają zdrową rywalizację i uatrakcyjniają ćwiczenia. Dzięki zajęciom w Pracowni pacjenci mają również możliwość zapoznania się z wybranymi zagadnieniami teoretycznymi z zakresu rysunku, malarstwa, psychofizjologii widzenia i historii sztuki. Celem jest nie tylko próba stworzenia intelektualnej podbudowy, ale i wzmocnienie potrzeby autokreacji. Ważne jest również dostarczenie podstawowej wiedzy na temat zasad tworzenia i odbioru obrazu wizualnego. Indywidualizm wyrażania za jego pomocą najistotniejszych myśli, przeżyć czy emocji jest czynnikiem decydującym o wartości dzieła. Uaktywnienie pacjentów poprzez działania wizualne stwarza możliwości rozładowania lęków. Uczynienie wartości z ich wrażliwości i poparcie jej podstawową wiedzą teoretyczną oraz w końcu próba zdjęcia piętna z chorób psychicznych jest podstawowym celem, który ma wspomóc proces terapeutyczny.

W ramach zajęć odbywają się również wspólne wyjścia na ważniejsze wystawy na terenie Gniezna, a także wyjazdy do muzeów i galerii poznańskich. W Pracowni powstały już setki interesujących prac. Naszymi gośćmi byli dwukrotnie pacjenci i terapeuci ze szpitala w Kościanie oraz wielokrotnie studenci Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Uniwersytetu im. A. Mickiewicza i Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Twórczość osób biorących udział w zajęciach Pracowni prezentowana  była na  pięćdziesięciu pięciu wystawach i szesnastu konferencjach w całym kraju. Oprócz tego obyło się siedem plenerów malarskich oraz kilka aukcji prac, które powstały w trakcie warsztatów. Przez niektórych pacjentów twórcza pasja jest kontynuowana również po opuszczeniu Szpitala.

Prof. nadzw. UAP dr hab. Robert Bartel

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *