Bajka pomagajka u doktora

Fundacja Drabina Rozwoju w partnerstwie z “LIBERI” K. Klimowicz i P. Klimowicz Sp. J. otrzymała wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych na program ,, Bajka Pomagajka u doktora” Operatorem środków jest Ecorys Polska.

Projekt polega na tworzeniu właściwych warunków dla rozwoju psychospołecznego dzieci chorych znajdujących się na oddziale onkologicznym Instytutu Matki Dziecka oraz aktualnie niehospitalizowanych ale przewlekle chorych np. na astmę, cukrzycę, mukowiscydozę, padaczkę

Działania kierujemy do dzieci i ich rodziców z całego kraju ( ale zajęcia są prowadzone w Warszawie).

W swojej pracy posługujemy się metodą bajkoterapii. Dziecięcy świat wypełniony jest fikcją i magią. Dlatego jedną z lepszych metod na dotarcie do dziecka, zrozumienie go oraz udzielenie mu wsparcia w trudniej dla niego sytuacji i w sposób dla niego zrozumiały jest bajkoterapia. Jest to genialna w swej prostocie metoda pracy z dzieckiem. Dzięki niej mały człowiek poznaje uczucia, nazywa je i różnicuje. Rozwija swoje umiejętności emocjonalne. Odbudowuje pozytywny obraz siebie. Przy pomocy bajki i jej bohaterów dziecko poznaje rozwiązanie trudnych sytuacji, nie przekraczając przy tym własnych granic. Przekazywane informacje pochodzą ze świata, który dziecko rozumie najlepiej – ze świata bajek. Czuje się więc bezpieczne i zrozumiane. Bajki to również cudowny sposób na budowanie więzi między rodzicem, terapeutą oraz dzieckiem. Jest to metoda która wspiera oddziaływania terapeutyczne, pomaga dziecku zbudować właściwy obraz siebie, znaleźć odpowiednie rozwiązanie, rozładować napięcia, zrozumieć uczucia, wzbogacić wiedzę o sobie.

„Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych”

wiecej informacji:

http://www.abcbaby.pl