Bajkowe Spotkania

Projekt Polskiego Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Psychologii –biuro Poznań oraz Wolontariuszy:

studentów Psychologii, Pedagogiki  Wydziału Nauk Społecznych oraz Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu

……………

Koordynator: Anna Kamyszek

UAM: WNS, WSE

784-196-995

……………………

Czas realizacji: marzec- czerwiec 2010

Miejsce realizacji: Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Hospicja domowe


Projekt skierowany jest do małych pacjentów chorych onkologicznie

(w przyszłości myślimy o rozpowszechnienie działań na innych oddziałach).

Poprzez zaangażowanie w organizację projektu, wolontariusze: studenci, chcą nieść skuteczną i profesjonalną pomoc potrzebującym dzieciom.

Inicjując spotkanie z bajką terapeutyczną chcą dotrzeć do dziecka i jego problemów, dając mu wsparcie , pomoc w rozwiązaniu problemów, rozrywkę czy po prostu być przy nim w sytuacji trudnej.

Wolontariusze pragną pomóc również rodzicom chorych dzieci. W tej szczególnej sytuacji oferują rodzicom : swoje wsparcie, odciążenie psycho-fizyczne , zaopiekowanie się dzieckiem czy wsparcie psychologiczne i edukację z zakresu stosowania metod pracy z dzieckiem.

Cele projektu:

· Poprawić samopoczucie pacjenta

· Być blisko przy dziecku w sytuacjach dla niego trudnych,

· Pomóc znaleźć sens nawet w ciężkich sytuacjach

· Wspierać właściwą postawę, wzrost osobisty pomimo choroby i trudności

· Pomóc choremu dziecku w rozwiązaniu problemów (nie rozwiązywać problemy za dziecko)

· Nauczyć mówić o emocjach, pobudzić komunikację o problemach i uczuciach

· Dowartościować dziecko, które jest w trudnej sytuacji poprzez akceptację, zrozumienie, budowanie pozytywnych emocji, przyjaźń,  wspólną zabawę

· Przekazać odpowiednią wiedzę o sytuacji lękotwórczej i wskazać

sposoby radzenia sobie

· Zmniejszenie trudności doświadczeń i ryzyka problemów psychologicznych w trakcie i po leczeniu

· Pomóc doświadczać dzieciństwo i dorastanie, zachowując prawo do zabawy, nauki, wysiłku i aktywności poznawczej

Sposoby osiągnięcia celów:

• Inicjowanie spotkań wolontariusza z dzieckiem

•Stosowanie metody bajkoterapii w bezpośrednim kontakcie z dzieckiem

• Elastyczne odpowiadanie na potrzeby, chęci i możliwości  małego pacjenta

•Współpraca z rodzicem chorego dziecka, personalem medycznym Szpitala, psychologami oddziałowymi, przedstawicielami kadry naukowej Instytutu Psychologii UAM w Poznaniu , Fundacją Dr Clauna oraz innymi stowarzyszeniami i organizacjami lokalnymi i ogólnopolskimi

•Samorozwój wolonatriusza: organizowanie i udział w szkoleniach dla wolontariuszy “Bajkowych spotkań”

• Regularne spotkania wolontariuszy w trakcie pracy z dzieckiem : dialog, wymiana doświadczenia, spostrzeżeń , zadawanie i odpowiadanie na pytania

Troska o własne zdrowie psychiczne i fizyczne

Dlaczego bajka?

· Daje dziecku możliwość zaistnienia w sytuacji w sposób bezpieczny, poprzez

utożsamienie się z bohaterem i identyfikację z jego problemem, samodzielne poszukiwanie rozwiazania problemu, autorefleksję

· Daje możliwość patrzenia na kłopotliwą sytuację z boku

· Daje możliwość wejścia w rolę, wypróbowanie rozwiązań

· Wzbogaca doświadczenia, pobudza twórczość i wyobraźnię

· Podsuwa skuteczne sposoby rozwiązania problemu, działania

· Daje wsparcie poprzez akceptację emocji

· Zastępczo zaspokaja potrzeby, dowartościowuje dziecko, które jest w trudnej sytuacji

· Daje możliwość ekspresji uczuć i emocji, zdystansowania i odreagowania, rozmowy,

· Pobudza myślenie “magiczne”

Warsztaty i szkolenia dla wolontariuszy:

– Oddziaływanie terapeutyczne literatury w paradygmacie kognitywnym oraz założenia metody bajkoterapii: dr M.Molicka,

-Tworzenie bajek, opowiadań i stosowanie metody bajkoterapii: mgr K. Popek,

– Analiza bajek wg. B. Betteelheima: dr K. Koc

– Wprowadzenie do onkologii dziecięcej- lek.med. Olga Zając-Spychała,

– Wprowadzenie do psychoonkologii dziecięcej,warsztaty kontaktu z pacjentem , kontaktu i rozmowy z rodzicem– mgr A. Nykiel, mgr J. Pilarczyk, mgr E. Zagawa

– Cykl warsztatów z emisji głosu i aktorstwa-Aleksandra Jastek (Teatr Muzyczny w Poznaniu), Magdalena Płaneta (Teatr Polski w Poznaniu)

O prowadzących szkolenia:

dr Maria Molicka: Jest psychologiem od lat pracującym z dziećmi i młodzieżą, członkini Europejskiego Towarzystwa Psychologii Zdrowia i autorką wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu psychologii dziecka. Działalności dydaktyczno-naukowa, a także praktyczna skierowały jej uwagę na dziedzinę z pogranicza nauki i sztuki – “Bajkoterapię”.

Problemy, wokół których koncentruje się dr Maria Molicka dotyczą lęków dzieci i bajkoterapii, jako metody wspierania dziecka w rozwoju i terapii. Opublikowała ponad 60 artykułów naukowych i popularno-naukowych. Drukiem ukazały się cztery książki, w tym trzy wydane nakładem wydawnictwa Media Rodzina.

Magdalena Płaneta: Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, którą ukończyła z wyróżnieniem w 2004.

Jej aktywność artystyczna sięga korzeniami przedsięwzięć z ducha teatrów offowych. Od 1997r. nieprzerwanie współpracuje, jako aktorka, reżyser i instruktor teatralny, z ośrodkiem i teatrem “Stacja Szamocin” mieszczącym się na opuszczonym dworcu kolejowym w Szamocinie. Gra tam nie tylko wspólnie tworzone spektakle, ale też prowadzi warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży a także dla osób dorosłych.

Od 2005 roku prowadzi zajęcia w studium aktorskim Regionalnego Ośrodka Edukacyjnego w Poznaniu, a od 2006 roku pracuje, także w Poznaniu, na rzecz osób niepełnosprawnych metodą teatroterapii.

W styczniu 2010 r. otrzymała Medal Młodej Sztuki przyznawany przez “Głos Wielkopolski”.

Joanna Jostek: Absolwentka wydziału wokalnego Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, którą ukończyła z wyróżnieniem w klasie śpiewu solowego

W latach 2006/2007 była stypendystką Conservatorio di Musica di Santa Cecilia w Rzymie.

W 2005 roku zadebiutowała na scenie Opery na Zamku w Szczecinie partią Lucii w operze Cavalleria rusticana P. Mascagniego.

Koncertuje w kraju i za granicą (Niemcy, Włochy) wykonując zarówno dzieła kantatowo – oratoryjne jak i recitale solowe.

W 2008 roku rozpoczęła współpracę z Teatrem Muzycznym w Poznaniu, w którym to zadebiutowała rolą Czipry w „Baronie Cygańskim” Straussa.