Środowiskowy Dom Samopomocy CURATUS to Dom typu A funkcjonujący od grudnia 2009 roku przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Promocji Zdrowia CURATUS. Swoją siedzibę ma w oficynie przy ulicy Kleczkowskiej 5 we Wrocławiu. Oferuje szeroką gamę interesujących zajęć terapeutycznych dla osób z doświadczeniem chorób psychicznych m.in.: zajęcia z zaradności życiowej, arteterapia, muzykoterapia, kulturoterapia, zajęcia z psychologiem, psychoedukacja, zajęcia fotograficzne i wiele innych… Zapraszamy serdecznie! http://sdscuratus.freehost.pl/ http://sds-curatus.blogspot.com/