studia ARTETERAPIA z elementami terapii pedagogicznej

 

ARTETERAPIA z elementami terapii pedagogicznej 
(NOWOŚĆ – po raz pierwszy w Akademii Sztuk Pięknych!!!)
 
Akademia Sztuk Pięknych im W. Strzemińskiego w Łodzi
Wydział Sztuk Wizualnych
Studia Podyplomowe „Arteterapia z elementami terapii pedagogicznej” adresowane są do pedagogów zatrudnionych w szkolnictwie powszechnym i specjalnym, pracowników placówek opiekuńczo – wychowawczych i terapeutycznych, pracowników placówek kulturalno – oświatowych oraz dla osób pragnących pracować w takich placówkach.
Celem Studiów Podyplomowych „Arteterapia z elementami terapii pedagogicznej” jest podwyższenie kwalifikacji w zakresie wielokierunkowej wiedzy o niepełnosprawności, wiedzy o szeroko rozumianej twórczości i sztuce oraz możliwościach ich terapeutycznego wykorzystania.
Studia kończą się napisaniem krótkiej rozprawy o wykreowanym, zrealizowanym (łącznie z ewaluacją) „Projektem arteterapeutycznym” i obroną tej pracy przed komisją egzaminacyjną.
Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów studiów wyższych pierwszego / drugiego stopnia bądź jednolitych studiów magisterskich w jednym z obszarów: sztuka, pedagogika, psychologia, medycyna (lub pokrewnych).
Inne wymagania formalne: Zainteresowanie szeroko pojętą sztuką i terapią.
Kwalifikacje
Studia podyplomowe kończą się uzyskaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych „kwalifikowanych” kierunek „Arteterapia z elementami terapii pedagogicznej” z suplementem wymieniającym wszystkie zrealizowane przedmioty.
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych uprawnia do ubiegania się o certyfikat „Arteteraputy” w jednym ze stowarzyszeń (np. Stowarzyszenie Arteterapeutów Polskich KAJROS).
Ilość semestrów: 3
razem około 360 godzin dydaktycznych (1 godz. dydaktyczna = 45 min)
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2012
Zajęcia odbywać się będą jeden raz w miesiącu,
w piątki od 16.00 do 20.00 (5 godzin dydaktycznych – wykłady),
w soboty od 9.00 do 18.00 (10 godzin praktycznych ćwiczeń),
w niedzielę od 9.00 do 18.00 (10 godzin praktycznych ćwiczeń).
REKRUTACJA TRWA
Łączny koszt kształcenia – 3.800 zł
Nie pobieramy opłat rekrutacyjnych. Powyższa kwota jest sumą wszystkich opłat wnoszonych przez Słuchacza.
Twórcą programu i koordynatorem studiów jest prof. dr hab. Wiesław Karolak
Szczegółowy program studiów na stronach: www.podyplomowe.asp.lodz.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *