Studia Podyplomowe Arteterapia w profilaktyce i promocji zdrowia psychicznego

Arteterapia_plakat'

Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej
zaprasza na

Studia Podyplomowe Arteterapia w profilaktyce
i promocji zdrowia psychicznego

 

 

Studia Podyplomowe Arteterapia w profilaktyce i promocji zdrowia psychicznego adresowane są do osób, które kreację i percepcję sztuki pragną spożytkować jako element rozwoju osobistego, jak również stosować jako oddziaływanie terapeutyczne w prowadzonej przez siebie działalności zawodowej. Ofertę adresujemy do absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich z zakresu medycyny lub nauk paramedycznych, kulturoznawstwa, bibliotekoznawstwa, filologii, studiów artystycznych oraz psychologów, psychoterapeutów, a także pedagogów zatrudnionych w szkolnictwie, terapeutów zajęciowych, pracowników placówek kulturalno-oświatowych lub placówek opiekuńczo-wychowawczych. Kierujemy ją do wszystkich zainteresowanych  kreatywnością, poszerzaniem umiejętności interpersonalnych i osiąganiem pełniejszej samoświadomości.

Oprócz możliwości rozwijania własnej osobowości ważnym elementem studiów jest zdobycie podstawowej wiedzy teoretycznej z zakresu  arteterapii, psychologii zdrowia, psychoterapii oraz zaburzeń i chorób psychicznych w celu rozwinięcia świadomości na temat ich specyfiki i umożliwienia komunikacji ze specjalistami odpowiednich dziedzin. Jednak główny akcent został położony na zajęcia warsztatowe oraz zdobycie i rozwój praktycznych umiejętności oddziaływania za pomocą różnych form sztuki i twórczości. Mają one na celu niesienie pomocy w rozwiązywaniu problemów i konfliktów, w redukowaniu stresu, kształtowaniu zdolności do realistycznej percepcji rzeczywistości oraz w podnoszeniu ogólnie rozumianej jakości życia. Najważniejszym elementem jest przygotowanie słuchaczy do projektowania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik arteterapeutycznych i może stać się  elementem wspomagającym i wzbogacającym warsztat pracy uczestników studiów.

Wysoki poziom praktyczny i merytoryczny zapewnia profesjonalna kadra złożona z certyfikowanych psychoterapeutów i pracowników naukowych  Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Adama Mickiewicza i Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu oraz Uniwersytetu Wrocławskiego.

Absolwenci będą mogli spożytkować swoje kwalifikacje i kompetencje arteterapeutyczne włączając się w realizację zadań z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia psychicznego w instytucjach: państwowych, samorządowych, społecznych i prywatnych- funkcjonujących w systemie ochrony zdrowia- w zakresie: opieki społeczno- medycznej, promocji zdrowia, edukacji prozdrowotnej oraz podnoszenia stanu zdrowia i jakości życia. Absolwenci Studiów Podyplomowych Arteterapia w profilaktyce i promocji zdrowia psychicznego zdobywają kwalifikacje i mają podstawy do ubiegania się o certyfikat arteterapeuty.

Dr hab. Robert Bartel, prof. nadzw. UAP

 

Wszystkie informacje na temat studiów i rekrutacji znaleźć można na stronie:

http://www.podyplomowe.pl/swps-poznan/poznan-studia-podyplomowe/rozwoj-osobisty/arteterapia

 

Arteterapia_plakat'

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *