Studia podyplomowe z arteterapii

Studia podyplomowe

ARTETERAPIA (od noworodka do 60+)

na podstawie autorskiego programu

Prof. dr hab. Wiesława Karolaka

 

Podyplomowe studia Arteterapii przeznaczone są dla absolwentów studiów licencjackich i magisterskich z zakresu pedagogiki, psychologii, muzyki, sztuk plastycznych, kulturoznawstwa, bibliotekoznawstwa, filologii (w wyjątkowych przypadkach również innych kierunków studiów).

Adresowane są do pedagogów zatrudnionych w szkolnictwie powszechnym i specjalnym, pracowników placówek opiekuńczo – wychowawczych i terapeutycznych, pracowników placówek kulturalno – oświatowych oraz dla osób pragnących pracować w takich placówkach.

Celem Podyplomowych Studiów Arteterapii jest podwyższenie kwalifikacji w zakresie wielokierunkowej wiedzy o niepełnosprawności, wiedzy o szeroko rozumianej twórczości i sztuce oraz możliwościach ich terapeutycznego wykorzystania.

Program obejmuje 360 godzin zajęć dydaktycznych w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów (80% zajęć to praca technikami warsztatowymi). Studia kończą się pracą dyplomową (przygotowanie własnego projektu).

Podstawą do uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • otrzymanie zaliczeń wymaganych programem studiów,
 • przedłożenie pracy dyplomowej przygotowanej w ramach seminarium dyplomowego (Projekt własnego rozwoju podmiotowego rozwój wewnętrzny – samoświadomość oraz rozwoju przedmiotowego rozwój zewnętrzny – środowisko, w którym żyjemy).

Czas trwania:

3 semestry (15 miesięcy), zajęcia prowadzone są w systemie zaocznym raz w miesiącu. Tok studiów przewiduje 12 zjazdów trzydniowych (piątek, sobota, niedziela). Studia realizowane są w okresie od października do lutego.

Dokumenty wymagane od kandydata:

 • 1 zdjęcie
 • ksero dowodu osobistego
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych

Organizator:

Śląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Oświata” w Katowicach,  Al. Korfantego 141, 40-154 Katowice we współpracy z Centrum Kształcenia Podyplomowego w Łodzi

WIĘCEJ INFORMACJI W SPRAWIE STUDIÓW:

tel: 32 204 14 73 WEW. 22 / www.oswiata.slask.pl / ODN@oswiata.slask.pl

WIĘCEJ INFORMACJI W SPRAWIE STUDIÓW:

tel: 32 204 14 73 WEW. 22 / www.oswiata.slask.pl / ODN@oswiata.slask.pl

 

Studiom towarzyszyć będą cztery najnowsze książki Prof. Wiesława Karolak

wydane przez DIFIN Warszawa

 

Uwaga! Zaczynamy już 24 listopada 2018!!!

 

TUTAJ możesz pobrać ulotkę informacyjną.

 

 1. Agnieszka Habasińska at 10:24

  Czy takie studia dają prawo do wykonywania zawodu? Jeśli nie, to czy da się takie prawo uzyskać w Waszym Stowarzyszeniu?

  • Krzysztof Stachyra at 20:48

   Ogólnie studia wyższe na kierunku arteterapia dają prawo do wykonywania zawodu arteterapeuty. Ma to również związek z brakiem regulacji prawnych odnośnie kształcenia terapeutów na terenie naszego kraju. Zawsze warto jednak sprawdzić czy dana placówka oferuje ciekawy program realizowany przez specjalistów w swojej dziedzinie, gdyż zdarza się niekiedy (nie twierdzę, że w tym przypadku), że poza nazwą studiów nie mają one wiele wspólnego z arteterapią. Placówka kształcąca powinna na prośbę kandydata udostępnić informacje na temat wykładowców prowadzących zajęcia na danych studiach, wraz z informacją na temat ich kompetencji i doświadczenia w zawodzie.

 2. Joanna Kur at 16:46

  Mam duże obawy, że jednak te studia nie nadają prawa do wykonywania zawodu arteterapeuty. Są studia podyplomowe kwalifikacyjne i doskonalące, a studia prof Karolaka mają w opisie, że są tylko doskonalące. Nie wiem, czego im brakuje, bo pod względem godzinowym spełniają kryteria. Za to pełno uczelni online oferuje studia kwalifikacyjne z arteterapii. Jestem szczerze powiedziawszy zdołowana tą całą sytuacją z kwalifikacjami, bo już nie wiem, czy płacić za papier i zdobywać gdzieś indziej umiejętności. Chciałam w tym roku podjąć kwalifikacyjne studia podyplomowe z arteterapii w Warszawie, ale chyba nic z tego nie będzie, bo w tym bałaganie ciężko się połapać, a nie chciałabym zmarnować pieniędzy. 🙁

  • Krzysztof Stachyra at 14:40

   Aktualnie obowiązująca ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. “Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” nie zawiera już rozróżnienia na kwalifikacyjne studia podyplomowe oraz doskonalące studia podyplomowe. Można zatem stwierdzić, że obecnie nie ma w Polsce czegoś takiego jak podyplomowe studia kwalifikacyjne zaś uczelnie, które posługują się takim określeniem czynią to nie w pełni w zgodzie z obowiązującym stanem prawnym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *