Studia podyplomowe z arteterapii

Studia podyplomowe

ARTETERAPIA (od noworodka do 60+)

na podstawie autorskiego programu

Prof. dr hab. Wiesława Karolaka

 

Podyplomowe studia Arteterapii przeznaczone są dla absolwentów studiów licencjackich i magisterskich z zakresu pedagogiki, psychologii, muzyki, sztuk plastycznych, kulturoznawstwa, bibliotekoznawstwa, filologii (w wyjątkowych przypadkach również innych kierunków studiów).

Adresowane są do pedagogów zatrudnionych w szkolnictwie powszechnym i specjalnym, pracowników placówek opiekuńczo – wychowawczych i terapeutycznych, pracowników placówek kulturalno – oświatowych oraz dla osób pragnących pracować w takich placówkach.

Celem Podyplomowych Studiów Arteterapii jest podwyższenie kwalifikacji w zakresie wielokierunkowej wiedzy o niepełnosprawności, wiedzy o szeroko rozumianej twórczości i sztuce oraz możliwościach ich terapeutycznego wykorzystania.

Program obejmuje 360 godzin zajęć dydaktycznych w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów (80% zajęć to praca technikami warsztatowymi). Studia kończą się pracą dyplomową (przygotowanie własnego projektu).

Podstawą do uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

  • otrzymanie zaliczeń wymaganych programem studiów,
  • przedłożenie pracy dyplomowej przygotowanej w ramach seminarium dyplomowego (Projekt własnego rozwoju podmiotowego rozwój wewnętrzny – samoświadomość oraz rozwoju przedmiotowego rozwój zewnętrzny – środowisko, w którym żyjemy).

Czas trwania:

3 semestry (15 miesięcy), zajęcia prowadzone są w systemie zaocznym raz w miesiącu. Tok studiów przewiduje 12 zjazdów trzydniowych (piątek, sobota, niedziela). Studia realizowane są w okresie od października do lutego.

Dokumenty wymagane od kandydata:

  • 1 zdjęcie
  • ksero dowodu osobistego
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych

Organizator:

Śląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Oświata” w Katowicach,  Al. Korfantego 141, 40-154 Katowice we współpracy z Centrum Kształcenia Podyplomowego w Łodzi

WIĘCEJ INFORMACJI W SPRAWIE STUDIÓW:

tel: 32 204 14 73 WEW. 22 / www.oswiata.slask.pl / ODN@oswiata.slask.pl

WIĘCEJ INFORMACJI W SPRAWIE STUDIÓW:

tel: 32 204 14 73 WEW. 22 / www.oswiata.slask.pl / ODN@oswiata.slask.pl

 

Studiom towarzyszyć będą cztery najnowsze książki Prof. Wiesława Karolak

wydane przez DIFIN Warszawa

 

Uwaga! Zaczynamy już 24 listopada 2018!!!

 

TUTAJ możesz pobrać ulotkę informacyjną.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *