Arteterapia w pracy pedagoga i wychowawcy – cała Polska

organizator: www.arteum.pl

Warsztat obejmuje prezentację różnego rodzaju metod i technik arteterapeutycznych oraz omówienie przykładowych scenariuszy opartych na działaniach arteterapeutycznych – do wykorzystania w grupie dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Ponadto omawia zagadnienia i kwestie formalno-prawne związane ze zdobyciem zawodu arteterapeuty lub specjalizacji pedagogicznej w tym zakresie.

Odbiorcy:

Pedagodzy, nauczyciele wychowania przedszkolnego i zintegrowanego, studenci kierunków pedagogicznych, psychologicznych i pokrewnych, terapeuci, wychowawcy, rodzice, wolontariusze oraz inne osoby pracujące z dziećmi.

Opis warsztatów:

Warsztat skierowany jest do nauczycieli i wychowawców dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym. Obejmuje naukę praktycznych umiejętności oraz dobieranie określonych technik arteterapeutycznych do konkretnego problemu dziecka lub grupy, jak również szeroki wybór zagadnień teoretycznych, które przygotowuję pedagogów do pracy z dziećmi na gruncie arteterapii.

Arteterapia, czyli terapia przez jest niezwykle prostym i skutecznym sposobem rozwiązywania problemów w grupie dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych.

Będąc nauczycielem, warto zapoznać się z zasadami tworzenia różnego rodzaju działań o charakterze arteterapeutycznym oraz sposobami ich wykorzystania w praktyce pedagogicznej. Szeroko rozumiana arteterapia jest bowiem niezwykle skuteczną i prostą metodą pracy z dziećmi, która nie tylko polepsza komunikację w grupie, ale także umożliwia szybkie i nieinwazyjne rozwiązanie problemów z jakimi często dziś się borykają współczesne dzieci (rozstanie rodziców, śmierć lub choroba bliskiej osoby, nieśmiałość, lęk, zachowania buntownicze, agresja rówieśników, itp.)

Cele warsztatów:

 • zapoznanie z głównymi założeniami arteterapii
 • zapoznanie z najważniejszymi technikami, metodami i materiałami stosowanymi w arteterapii
 • zapoznanie z praktycznymi sposobami wykorzystania określonych działań arteterapeutycznych w procesie dydaktyczno-wychowawczym (m.in. prezentacja scenariuszy przykładowych zajęć z użyciem działań o charakterze arteterapeutycznym)
 • omówienie zasad i etyki postępowania o charakterze arteteraputycznym

Korzyści z udziału w tych warsztatach:

 • nabycie informacji związanych z arteterapią jako metodą pracy z dzieckiem
 • nabycie informacji na temat różnych form arteterapii oraz umiejętność ich zastosowania w ramach pracy z dziećmi (także w ramach diagnozy pedagogicznej)
 • nabycie informacji na temat sposobów tworzenia i doskonalenia własnego warsztatu dydaktycznego pod kątem arteterapii
 • umiejętność tworzenia procesu o charakterze arteterapeutycznym i regulowania jego przebiegu w celu osiągnięcia wymiernych korzyści edukacyjno-wychowawczych
 • umiejętność tworzenia określonych działań o charakterze arteterapeutycznym w ramach pracy z grupą
 • umiejętność doboru materiałów, metod i technik arteterapeutycznych w oparciu o konkretne problemy dziecka

Dodatkowe informacje i zapisy

 • Czas trwania warsztatu: 4 godziny
 • Ilość osób: 12-25 osób
 • Informacje i zapisy: warsztaty@arteum.pl