Program biblioterapeutyczny – cała Polska

Od stycznia 2010 roku rozpocznie się realizacja programu biblioterapeutycznego adresowanego do młodzieży z klas 4-6 szkół podstawowych, młodzieży gimnazjalnej oraz ze szkół ponadgimnazjalnych. Program „Terapia miłością” służy kształtowaniu osobowości, rozwiązywaniu problemów emocjonalnych oraz profilaktyce w zakresie uzależnień. W załączeniu przesyłam opis programu. Mogę zaproponować spotkania z młodzieżą (jednorazowe lub cykliczne), jak również szkolenia dla bibliotekarzy, terapeutów, pedagogów, animatorów kultury.

Więcej informacji: Program biblioterapeutyczny Habibi.

Habibi Hamid (Robert Karwat)
tel. (81) 52 55 646, 510 53 64 49
http://robert-karwat.blog.onet.pl