TWÓRCZE METODY PRACY Z GRUPĄ

 

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy z siedzibą w Sopocie

zapraszają na

 

studia podyplomowe

TWÓRCZE METODY PRACY Z GRUPĄ 


 

Założenia programowe:

Studia adresowane są do osób z wykształceniem wyższym -zainteresowanych nabyciem wiadomości teoretycznych i praktycznych umiejętności z zakresu terapii wspierających – wykorzystujących w pracy z grupą sztukę, dramę, muzykę i taniec. Owe metody – co raz szerzej stosowane w profilaktyce, diagnozie, terapii i grupach rozwojowych mogą spełniać funkcje ekspresyjną, dydaktyczną, wychowawczą czy komunikacyjną. Wspomagają pracę z emocjami, uzyskiwanie wglądu, zmianę postaw i zachowań oraz poprawę relacji międzyludzkich.

Cel: 

Przybliżenie twórczych metod pracy z grupą oraz nabycie praktycznych umiejętności wykorzystywania owych metod w prowadzeniu różnych grup np. dzieci, dorosłych, zespołów pracowniczych – stosując jako narzędzia muzykę, taniec, metaforę, sztuki plastyczne i dramę.
Absolwenci zyskają możliwość ubiegania się o członkostwo lub rozpoczęcie procesu certyfikacyjnego w stowarzyszeniach, które objęły patronat nad studiami.

Adresaci studiów – projekt adresowany jest do:

osób z wykształceniem społecznym, humanistycznym, medycznym lub artystycznym m.in.:

– psychologów i pedagogów

– trenerów i liderów w biznesie

– nauczycieli

– wychowawców (placówek opiekuńczych, domów pomocy)

– terapeutów zajęciowych i animatorów

osób wykonujących zawody artystyczne

Tematyka i organizacja zajęć: Program obejmuje 240 godzin zajęć dydaktycznych w formie wykładów, seminariów oraz warsztatów. Zajęcia są organizowane w weekendy (sobota i niedziela).

PROGRAM – 240 godzin dydaktycznych (2 semestry):

– 40 godzin – wykłady

– 20 godzin – trening rozwojowy i interpersonalny – warsztaty

Bloki tematyczne (seminaria i ćwiczenia):

– 30 godzin – Praca z grupą

– 30 godzin – Praca z grupą za pomocą technik plastycznych, wizualnych

– 30 godzin – Praca z grupą za pomocą narracji – wykorzystanie słowa

– 30 godzin – Praca z grupą za pomocą dramy

– 30 godzin – Praca z grupą poprzez muzykę

– 30 godzin – Praca z grupą poprzez taniec i ruch

  Czas trwania: dwa semestry.

  Liczba miejsc: 30

  Kontakt:

  Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy z siedzibą w Sopocie, 81-745 Sopot, ul. Polna 16/20, pokój 101 (I piętro)

  e-mail: studium.sopot@swps.edu.pl

  tel: (+48 58) 72 14 690 (czynny: poniedziałek – piątek 10:00 – 15:00, sobota 10:00 – 13:00)
  tel. kom. 694 44 17 81

  Dodatkowe informacje

  studia podyplomowe: Twórcze Metody Pracy z Grupą