Warsztaty terapii sztuką – Warszawa, terminy do uzgodnienia


Oœrodek Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej Kabaty, Warszawa, psychoterapia grupowa i indywidualna.

Terapia sztuką – arteterapia – to twórczy trening, wykorzystujący proces tworzenia do poszerzenia świadomości siebie i wzbogacenia własnej osobowości. Rozwijający jest sam proces tworzenia, równie ważny lub ważniejszy od samego dzieła.

Warsztaty arteterapii z udziałem artystów:
Cykl spotkań z fotografią, teatrem, tańcem i malarstwem.

Jeżeli jesteś osobą, której brakuje wiary w siebie, masz niskie poczucie własnej wartości, pomniejszasz swoje mocne strony a wyolbrzymiasz wady,
jeżeli chcesz rozwinąć energię i wytrwałość, zdobyć własne uznanie, realizować twórcze przedsięwzięcia – zapraszamy cię na nasze warsztaty.

Warsztaty na miejscu i wyjazdowe. Terminy i cena do uzgodnienia.

Informacje: http://www.psychoterapia.warszawa.pl/index.html