Wprowadzenie do muzykoterapii

Ludwika Konieczna-Nowak - Wprowadzenie do muzykoterapii

Ludwika Konieczna-Nowak

„Wprowadzenie do muzykoterapii”

Impuls 2013

 

Z przyjemnością informujemy, że kolejna książka dotycząca muzykoterapii ukazała się właśnie na rynku.

 

Jak pisze recenzentka, prof. Barbara Kamińska (UMFC w Warszawie):

Praca (…) ma charakter zwartego wprowadzenia do muzykoterapii. Zwartego, ale nie powierzchownego. Autorka posiada bowiem umiejętność porządkowania wiedzy, syntetycznego myślenia i precyzyjnego formułowania uogólnień, podsumowań i wniosków. Zna literaturę z zakresu muzykoterapii i umiejętnie do niej odsyła, dając czytelnikowi możliwość pogłębienia wiedzy w interesującym go zakresie.

 

(Autorka) potrafi dokonywać właściwych penetracji i przeglądowych, pogłębionych, krytycznych analiz. Jednocześnie jako  doświadczona muzykoterapeutka i wnikliwa badaczka, świadoma jest walorów, ale i ograniczeń terapii muzyką. Wymienione wyżej kompetencje  dają gwarancję wysokiej jakości wydawanej książki.

 

Spis treści:
Wstęp       

Część I
Definicje, podstawy teoretyczne, modele, techniki

Wprowadzenie
Przegląd definicji muzykoterapii

Muzyka w muzykoterapii

Podstawy teoretyczne muzykoterapii
Perspektywa psychologiczna
Psychofizjologia i neuronauki
Estetyka

Klasyfikacje działań muzykoterapeutycznych
Sposoby oddziaływania w muzykoterapii
Modele
Techniki
Komponowanie
Improwizacja
Wykonywanie/odtwarzanie
Słuchanie
Techniki łączone

Część II
Organizacja procesu muzykoterapeutycznego

Wprowadzenie
Rozpoznanie
Cele, plany, realizacja, ewaluacja
Część III
Muzykoterapia dzieci, dorosłych, osób starszych

Wprowadzenie
Muzykoterapia dzieci i młodzieży
Rozwój muzyczny dziecka
Młodzież i muzyka – rola muzyki, preferencje muzyczne

Muzykoterapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocji i zachowania
Wprowadzenie
Zaburzenia emocji i zachowania a niedostosowanie społeczne
Zaburzenia emocji i zachowania a klasyfikacja psychiatryczna
Typologia zaburzeń
Przyczyny zaburzeń emocji i zachowania
Muzykoterapia w zaburzeniach emocji i zachowania
Cele, formy oddziaływania
Praktyka muzykoterapeutyczna
Stan badań

Dorośli z zaburzeniami psychicznymi
Wprowadzenie
Charakterystyka zaburzeń
Cele, formy oddziaływania
Stan badań

Muzykoterapia osób starszych
Muzykoterapia zdrowych seniorów
Wprowadzenie
Cele, formy oddziaływania
Stan badań
Muzykoterapia w otępieniu
Wprowadzenie
Cele, formy działania
Stan badań

 

Publikację nabyć można tutaj:

http://impulsoficyna.com.pl/nowosci/wprowadzenie-do-muzykoterapii,1527.html

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *